Tebrikler & Kutlamalar

Sayın A.FURKAN ESER

Sayın AYSUN KOÇAK

Sayın BÜLENT ÖZTÜRK

Sayın CELALETTİN KANAT

Sayın CENGİZ GÜNDÜZ

Sayın ÇELEBİ YÜCEL IRGATOĞLU

Sayın DAMLA NUR ÖZKAN

Sayın EMEL ÖĞRETMEK

Sayın EMİNE YALVAÇ

Sayın GÜLNİHAL AKGÖL

Sayın HAKKI GÖKMEN

Sayın HASAN CAN GÖTÜREN

Sayın İBRAHİM CEYLAN

Sayın MELİKE ALPTEKİN DEMİREL

Sayın MUZAFFER AKSOY

Sayın ÖMER KILINÇ

Sayın RABİA ÖZTÜRK

Sayın RİKKAT GİZEM AKYOL

Sayın SERKAN KARADUMAN

Sayın SEVİM YILMAZ EKİNCİ

Sayın TUĞBA TANER

Sayın TÜRKAN KÜÇÜKTERZİ

Doğum Gününüzü Kutlar, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam dilerim.

Dr. Seraceddin ÇOM
İl Sağlık Müdürü
Uygulama | Bilgi


SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (SÜDGE)...


SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (SÜDGE)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 Maddesinin, 4785 sayılı Kanunla değişik 5.fıkrasına dayanılarak Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve 14.09.2004 tarih ve 25583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sürücü Davranışlarını Geliştirme Yönetmeliği” gereğince, 2(İki) kez alkollü olarak araç kullanmaktan dolayı hakkında işlem yapılan kişiler “Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi”’ne tabi tutulurlar.

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Bilgilendirmesi;

1-     Alkollü olarak 2. kez araç kullandıkları belirlenenlerin ehliyetlerini geri almaları için katılması ve başarılı olarak tamamlaması zorunlu bir eğitimdir.

2-     İlgili Kanun ve Yönetmelik gereği ehliyeti  2 yıllığına  geri alınanlar, ehliyeti geri alınma tarihinden itibaren 1. yılı tamamladıktan sonra eğitime başvurabilir.

3-     Eğitimin ilk haftası katılımcılar, psikolojik, fizik ve psikiyatrik muayene ve testlere tabi tutulurlar. Bu muayene sonucuna göre eğitime devam ederler. Muayenelerde yada eğitim sırasında katılımcılar tetkik ve belirleme amacıyla heyete sevk edilebilirler.

            65 yaşın üzerindeki başvurularda resmi kurul sürücü olur heyet raporu istenir.

4-     SÜDGE  eğitiminin amacı; alkolün vücuttaki etkisi ile alkollü araç kullanmanın risklerini öğrenmek ve farkına varmak. Alkollü iken araç kullanmama konusunda tutum ve davranış değişikliği kazandırmaktır.

5-     Eğitim Programı gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt yaptıran 12 kişilik gruplar halinde açılmaktadır. Başlama tarihi hakkında mektupla yazılı bilgi verilmektedir.

6-     Eğitim 2 bölümdür.

1. bölüm 6 hafta sürmekte olup, haftada bir, yarım gün 4 saat uygulanır. Hafta içinde saat 09.00-13.00 veya 13.00-17.00 arasındadır.

2. bölüm ise 6 haftalık 1.bölüm tamamlandıktan sonra başlayan 2 aylık izleme süresidir.

7-     Eğitim değerlendirmesinde, sürücünün derslere aktif katılımı, derslerdeki tutum ve davranışları, verilen çalışmaları yerine getirmeleri, yazılı sınav puanı ve eğitimcilerin sürücüler hakkındaki  görüşleri  kullanacaktır. 2.bölüm yani izlem sürecinde eğitimciler ile katılımcılar bir araya gelecek, çeşitli yöntemlerle eğitimin amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilecektir. 2 bölüm birlikte olumlu sonuçlanırsa katılımcıya SÜDGE’yi tamamladığına dair belge verilecektir.

8-     Eğitim programına kesintisiz devam edilmesi şarttır. Devamsızlık yoktur. Herhangi bir sebeple devamsızlık yapan sürücünün eğitimi geçersiz sayılır ve bir sonraki eğitim programına devam ettirilir. Tüm derslere, uygulamalara, kontrollere katılım mecburidir.

9-     Derslere alkolsüz gelmek esastır. Aksine durum  belirlendiğinde sürücünün eğitimle ilgisi kesilir. Derslerde verilen ödevler yapılacaktır. Eğitim süresince ehliyetsiz araç kullanmak yasaktır. Aksine hareket edenler eğitimden çıkarılır.

10-  Derslerde gizlilik ilkesine uyulacaktır. Katılımcıların  kimlik ve kişilik bilgileri, katılımcılar ve eğitimciler tarafından gizli tutulacaktır.

SÜDGE Kayıt İçin Gerekli Belgeler;

  • Sürücü Belgesi Geri Teslim Tutanağının sureti veya Emniyet/Jandarmadan SÜDGE’ye katılım için yazı,
  • 4 adet fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Eğitim ücretini (520TL) (2014 yılı için) yatırdığına dair belge.

Banka Hesap Numarası:

Ankara Sağlık Kurumları 1.Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

Halk Bankası (Ankara Ulus Şubesi)

IBAN: TR 18 0001 2009 3880 0005 000036 Nolu Hesap

 

İletişim Bilgileri:

Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Bağdat Cad. No:16 Macunköy Yenimahalle/ANKARA

Telefon: (0 312) 592 44 00 (Dahili: 4617)

Fax: (0 312) 592 46 18

Elektronik Ağ: www.asm.gov.tr

Not: Sağlık Bakanlığı'nın yeniden yapılanma süreci kapsamında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak ikiye bölünmüştür.

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye devam edecektir.


Kaynak: