Uygulama | BilgiEklenme Tarihi: 18.04.2016 10:49:25

Atatürk Üniversitesi (HELİTAM) Öğrencilerinin Diplomaları Gelmiştir


Atatürk Üniversitesi (HELİTAM) Öğrencilerinin Diplomaları Gelmiştir

Atatürk Üniversitesi HELİTAM (Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı) kapsamında  mezun olmaya hak kazanmış, Ankara ili sınırları içerisinde çalışan mezunların diplomaları ve diploma ekleri gelmiştir.

Aşağıdaki listede adı geçen mezunlar diplomalarını Müdürlüğümüz İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünden (2. kat 225 nolu oda) şahsen veya vekâleten (noter onaylı kişilerce) teslim alabilirler.

NOT: Diplomaların alınabilmesi için geçici mezuniyet belgelerinin aslının teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgesini kaybetmiş olanlardan gazete kayıp ilanı istenecektirGeçici mezuniyet belgelerinin aslını herhangi bir kuruma vermiş olanlar ilgili kuruma dilekçe yazarak belgelerinin aslını alıp Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Atatürk Üniversitesi Diploma Defterini Görmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

DİPLOMA DEFTERİ EK1.xls


Kaynak: