Uygulama | BilgiEklenme Tarihi: 14.06.2016 16:14:13

Tüm Hekimlere ve İlgili Çalışanlara Aydınlatılmış Onam Eğitimi Duyurusu


       Hasta hakları uygulamaları kapsamında 2015 yılı içinde gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerde; hekim, sağlık çalışanı ve hasta iletişim birim sorumlularının, en çok “aydınlatılmış onam ve hastanın bilgilendirilmesi” ile ilgili konularda tereddütler yaşadığı ve yaşanan idari ve hukuki sorunlarda, bu konuların önemli bir yer tuttuğu tespit edildiğinden, 2016 yılı eğitim programına Aydınlatılmış Onam konusunun ayrı olarak alınması uygun görülmüştür.

       Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Aydınlatılmış Onam Eğitimi Müdürlüğümüz Organizasyonunda, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından verilecektir.

       20/06/2016 - 22/07/2016 tarihleri arasında, Müdürlüğümüz toplantı salonlarında, on(10)  grup halinde; toplamda 4 saat şeklinde ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimin sonunda katılımcılara, Katılım Belgesi verilecektir. Eğitime katılmak isteyen doktor, diş hekimi ve ilgili personelin başvurularını; ekte belirtilen eğitim programına göre kurumlarının Hasta İletişim Birimleri aracılığı ile veya aşağıdaki e-posta adresi ve telefon numaraları üzerinden Koordinatörlüğümüze yapmaları rica olunur.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü      

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

Eğitim Programı ve Katılımcı Listesi [MS Excel Dokümanı]


İletişim Bilgileri:

Telefon No: 592 4509 - 592 4510

E- Posta: ankismhhk@saglik.gov.tr

Faks No: 592 4507

 


Kaynak: