Uygulama | BilgiEklenme Tarihi: 26.07.2016 09:40:56

Atatürk Üniversitesi (HELİTAM) Diploması Gelen Mezunlar


Atatürk Üniversitesi HELİTAM (Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı) kapsamında  mezun olmaya hak kazanmış, Neşe SAZAK’ a ait diploma ve diploma eki gelmiştir.

Müdürlüğümüz İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünden (2. kat 225 nolu oda) geçici mezuniyet belgenizin aslını teslim ederek şahsen veya vekâleten (noter onaylı kişilerce) diplomanızı alabilirsiniz.

NOT: Geçici mezuniyet belgesini kaybetmiş olanlardan gazete kayıp ilanı istenecektirGeçici mezuniyet belgelerinin aslını herhangi bir kuruma vermiş olanların ilgili kuruma dilekçe yazarak belgelerinin aslını alıp Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 


Kaynak: