Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube:İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi


Eklenme Tarihi: 23.05.2011 08:11:24

Merkezi Hastane Randevu Sistemi Ankara'da Uygulamaya GirdiMHRS 23 Mayıs 2011 itibariyle Ankara'da devreye girmiştir.


Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla başlatılan projede bakanlık, altyapı çalışmalarını da tamamlayarak hizmet ağına yenilerini ekliyor. Buna göre 182 numaralı telefondan randevusunu alan vatandaşa, cep telefonlarına gönderilecek kısa mesajla randevunun saati, günü ve hastanesi hatırlatılacak. Ayrıca vatandaşların internet üzerinden randevu alabileceği sistem için de hazırlıklar sürdürülüyor. Böylece sadece telefon üzerinden değil internetten de randevu verilebilecek. Amaçlarının hastanelerde yaşanan sıra çilesine son vermek olduğunu söyleyen 182'den Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ekrem Atbakan'a göre artan çağrı merkezi sayısı, istihdama da katkı sağlayacak.


Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı Türkiye’de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biride Merkezi Hastane Randevu Sistemidir (MHRS)


MHRS Nedir?

MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ve 3. basamak Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için 182 MHRS Çağrı Merkezini arayarak canlı operatörlerden kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir uygulamadır.


MHRS’nin Amaçları Nelerdir? 

> Hastanelerde daha iyi bir kaynak planlanması (iş gücü ve teçhizat kullanımının etkin ve verimli planlanması) yapılarak vatandaş/hasta memnuniyetinin artırılması, hastanelerde kuyrukların azaltılması.   

> Hastanelerde kaynak kullanımının ve dağıtımının ölçülmesi (iş gücü, makine ve teçhizat kullanımının etkin ve verimli uygulanması)suretiyle; sağlık hizmetleri sunumunun, verim ve kalitesinin artırılması. 

> MHRS verileriyle, sağlık politikaları geliştirilmesine yardımcı olunması.


MHRS'nin Faydaları  

MHRS projesi kapsamında elde edilen verilerin, sonraki adımlarda uygulanacak sağlık projeleri için kaynak niteliği taşıması ve bu sayede sağlık politikalarının geliştirilmesi,

Zamandan tasarruf sağlayan uygulama sayesinde hastanelerde vatandaş memnuniyetinin arttırılması;  böylelikle hastanelerdeki doktor bekleme sürelerinin azaltılarak daha verimli hizmet sunulması,  

Yaşlı ve engelli vatandaşların hastaneye gitmeden evlerinden kolaylıkla randevu alabilmelerinin sağlanması,  

Vatandaşların hastanelere gelip muayene olamamaları riskini ortadan kaldırarak herkes için kaliteli hizmet anlayışının benimsendiğinin MHRS projesine verilen önemin gösterilmesi ve bununla birlikte zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesi,  

Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşın bu talebini profesyonel bir yapılanma içinde iletmesine ve daha sonrasında öneri ve fikirlerini ifade etmesine olanak sağlanması,  

Sistemin sağlık politikaları ile ilgili kamu ve özel sektörde hizmet kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalar için örnek teşkil etmesi,  

Vatandaşa hizmet alacağı sağlık kuruluşunun yanı sıra, hizmet almak istediği hekimi de seçme şansı veren   sistematik yapılanmanın oluşturulması,  

Hastane hekimlerinin çalışma koşullarının düzenlenmesi,  

Vatandaş ihtiyaçları hızla yerine getirilerek, vatandaş memnuniyetinin artırılması,  

Hastalara tek merkezden, standart kalitede hizmet verilmesi,  

Telefonda verilen hizmetin kalitesinin sürekli ölçümlenebilir hale gelmesi,

Veri girişlerinin kayıt altına alınması ve kontrollerinin yapılabilmesi,

Tüm operasyonel işlemlerin tek merkezde toplanabilmesi,

Vatandaş ihtiyaçlarının analiz edilmesi sonucunda verilen hizmetlerin değerlendirilmesinin yapılabilmesi,

Optimum personel sayısının kolaylıkla tespit edilebilmesi,

Performans yönetimi sayesinde, personelin daha etkin ve verimli çalışışabilmesi,

Vatandaş bilgilerinin güncelliğinin düzenli olarak sağlanabilmesi,

Sistemin sağlık politikaları ile ilgili kamu ve özel sektörde hizmet kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalar için örnek teşkil etmesi,

Vatandaşa hizmet alacağı sağlık kuruluşunun yanı sıra, hizmet almak istediği hekimi de seçme şansı veren sistematik yapılanmanın oluşturulması,

Hastane hekimlerinin çalışma koşullarının düzenlenmesi.


Randevu Nasıl Alınır?

  • Web aracılığıyla http://85.111.7.201/Vatandas/  adresinden online randevu alınabilir. 
  • Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından 182 numaralı Sağlık Bakanlığı MHRS Çağrı Merkezi aranır.
  • 182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.
  • Vatandaş randevu talebinde bulunduğu il, hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en azından hangi polikliniğe gideceğini asistana bildirdikten sonra, asistan uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa iletir.
  • Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

Randevu Nasıl İptal Edilir?

  • Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından 182 numaralı Sağlık Bakanlığı MHRS Çağrı Merkezi aranır. Bu arama randevu zamanından önce yapılmalıdır.
  • 182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.
  • Vatandaş iptalini istediği randevusunun, tarih ve zamanını asistana iletir. Asistan tarafından ilgili randevu iptal edilir.

NOT:VATANDAŞ KENDİSİNE VERİLENEN RANDEVU ZAMANINDAN 30 DAKİKA ÖNCE İLGİLİ HASTANENİN MHRS HASTA KABUL BÖLÜMÜNE BAŞVURMALIDIR.

 

KURUMLARIN DİKKATİNE

2. ve 3. Basamak Devlet Hastaneleri ve ADSM'ler her ay'ın sonunda mesai bitimine kadar aylık verilerini aşağıda linki verilen MHRS istatistik formunu doldurarak "hilal.ozdemir1@saglik.gov.tr" adresine göndereceklerdir.


Dökümanı indirKaynak: