Uygulama | Bilgi


Ekleyen Şube: Acil Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.


Eklenme Tarihi: 29.03.2017 16:43:12

2017 Yılının İlk Bölge ASKOM Toplantısı2017 yılının ilk Bölge ASKOM Toplantısı Ankara İlinin Koordinatörlüğünde Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat İllerinin katılımıyla 21.03.2017 tarihinde saat: 10:00’da Ataköşk Hotel' de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Mehmet KÖŞ, Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Kamil TÜRKMEN, Bölge illerimizin  (Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat) il sağlık müdürleri, halk sağlığı müdürleri, kamu hastaneleri birliği genel sekreterleri, tıbbi hizmet başkanları, acil sağlık hizmetlerinden sorumlu sağlık müdür yardımcıları, acil sağlık hizmetleri şube müdürleri, hastaneler ve 112 başhekimleri ile ASKOM üyeleri katılmıştır.

Toplantıda Bölge İllerinin mevcut sağlık kapasiteleri değerlendirilmiş, özellikli sağlık hizmetlerinin sunumu, hasta sevk ve nakil organizasyonlarında yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri, uygunsuz sevklerin önüne geçilmesi için alınabilecek tedbirler, 3. basamak hastanelerin hasta sevk yükünü azaltmaya yönelik alınacak önlemeler konularında görüş ve öneriler sunulmuştur.

 


Kaynak: