Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube:İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi


Eklenme Tarihi: 11.10.2017 15:42:48

Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma İşlemleriGrupsuz Aile Hekimliği Birimlerinin ilk kez  gruplandırma başvuruları sırasında aşağıda bulunan dosya içerik listesine göre gruplandırma dosyaları eksiksiz olarak  hazırlanmalı ve Gruplandırma Kriterleri Tablosu eksiksiz doldurulmalıdır.
 
Doldurulan Kriter Tabloları, başvuran Aile Hekimleri tarafından imzalanarak, hazırlanmış olan Gruplandırma dosyası ekinde, bağlı bulundukları Toplum Sağlığı Merkezine üst yazı ile gönderilmelidir. 

Aile Sağlığı Merkezleri Tarafından Hazırlanacak Dosya İçerik Listesi için tıklayınız.

Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma ve Periyodik Değerlendirme Formu için tıklayınız.

Aile Sağlığı Merkezi yönetici hekimince hazırlanacak Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 23. Madde Değerlendirme Formu için tıklayınız.
 
Aile Sağlığı Merkezi yönetici hekimince hazırlanacak Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 24. Madde Değerlendirme Formu için tıklayınız.

Aile Hekimliği Birimince hazırlanacak Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 24. Madde Değerlendirme Formu için tıklayınız.

Kaynak: