Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube:İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi


Eklenme Tarihi: 11.10.2017 16:17:35

Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma ve Periyodik DeğerlendirmeleriAile Hekimliği Birimleri Gruplandırma ve Periyodik Değerlendirmeleri


Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma ve Periyodik Değerlendirme İşlemleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 21/07/2017 tarih 99858683-010.07.01-E.01-1828 sayı ve “Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma İşlemleri” konulu yazısı, ekinde yer alan “Gruplandırma Değerlendirme Formu” ayrıca ilgili yazının 1. fıkrasında belirtilen Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Ek(1)’inde yer alan gruplandırma kriterleri doğrultusunda yapılacaktır.


            Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 21/07/2017 tarih 99858683-010.07.01-E.01-1828 sayı ve “Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma İşlemleri” konulu yazısı için tıklayınız.
            Yeni Grup Başvurusunda hazırlanacak ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından kontrol edilecek olan Gruplandırma Başvuru Dosyası içerik listesi için tıklayınız.
            Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma ve Periyodik Değerlendirme Formu için tıklayınız.
            Periyodik Değerlendirmelerde ASM’ce hazırlanacak olan dosya içerik listesi için tıklayınız.
            Aile Sağlığı Merkezi yönetici hekimince hazırlanacak Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 23. Madde Değerlendirme Formu için tıklayınız.
            Aile Sağlığı Merkezi yönetici hekimince hazırlanacak Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 24. Madde Değerlendirme Formu için tıklayınız.
            Aile Hekimliği Birimince hazırlanacak Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 24. Madde Değerlendirme Formu için tıklayınız.
            Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.
            Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için 
tıklayınız.


Kaynak: