Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube:Sağlık Turizmi Birimi


Eklenme Tarihi: 14.11.2017 09:49:43

Soru ve Cevaplar 

* Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında kurumumuza gelen hastaları nereye kayıt etmeliyiz?

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı yetkisinde http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/ linkinde yer alan Sağlık Bakanlığı Yabancı Hasta Takip Sistemi yabancı uyruklu, sağlık turizmi ve turistin sağlığı tanımına giren hasta kayıt bilgilerinin doldurulmasının zorunlu olduğu kayıt sistemidir.

 

* Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında kurumumuza gelen hastaları kayıt etmek zorunda mıyız?

T.C. Sağlık Bakanlığımızın 13.07.2017 tarih ve 30123 sayılı “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda tüm sağlık kurum ve kuruluşların kayıt sorumlulukları ve yasal bağlılıkları mevcut olup, istenilen kayıtların sisteme girilmemesi halinde ilgili yönetmelik gereği Müeyyide uygulanmaktadır.

*Sağlık Bakanlığı Yabancı Hasta Takip Sistemi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifresini nasıl temin edebiliriz?

Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaları kayıt etmek için gerekli kullanıcı adı ve şifre talebinizi belirtir üst yazı veya e-posta (ankara.saglikturizmi@saglik.gov.tr) aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirmeniz gerekmektedir. Yazı içerisinde kurum yetkilisi adı-soyadı, TC numarası, kurum ÇKYS kodu ve iletişim bilgileri mutlaka yer almalıdır. Şifreler tanımlandıktan sora ilgili kuruluşa e-posta ile dönüş yapılmaktadır.

*Kurumumuzda sağlık turizmi ile ilgilenen kişinin ayrılması durumunda ne yapmalıyız?

Ayrılan kişinin iptalinin yapılabilmesi için adı-soyadı, TC numarası, kurumun ÇKYS kodu ve iletişim bilgileri İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirilmelidir. Yerine başlayacak kişinin de aynı şekilde bilgilerinin sağlık turizmi birimine bildirilmesi ve şifre tanımlanması yapılmaktadır.

*Yabancı uyruklu olan her hasta Yabancı Hasta Takip Sistemine kayıt edilir mi?

 Yönetmeliğin Madde 2’nde yer alan hususlar Yönetmelik kapsamı dışındadır ve söz konusu sisteme kayıt edilmezler.

a) Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda, Başbakanlık veya ilgili Bakanlığın talimatıyla belirlenen ülkelerden, Türkiye’de bulundukları sürede alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden sivil toplum kuruluşları tarafından insani amaçlı tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılar,

b) Bakanlığımız veya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşları tarafından Balkanlardan ve Türkiye Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalar,

c) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından getirilen hastalar,

ç) Türkiye Cumhuriyeti’nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşma uyarınca Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve ülkemize sağlık alanında milletlerarası ikili işbirliği anlaşması kapsamında tedavi için gelenler,

d) Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları,

e) Geçici korunanlar, mülteciler, sığınma başvurusu sahibi ve iltica başvurusu sahibi statüsünde olanlar, sığınmacılar, vatansızlar, insan ticareti mağdurları,

f) 29.5.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında bulunanlar.

g) Türk soylu olduğuna dair belge ibraz eden Türk soylu yabancılar,

ğ) Adli vaka kapsamında kolluk kuvvetlerince getirilerek acil sağlık hizmeti alan yabancılar.


*Aynı gün içerisinde aynı kliniğe gelen yabancı hasta ikinci kez tekrar kayıt edilir mi?

Aynı gün kliniğe gelen yabancı hasta aynı polikliniğe ikinci kez kayıt edilmez. Kişiye ait ilk kaydı sistem üzerinde bulunur ve üzerinde güncelleme yapılır.

*Yabancı Hasta Kayıt Sistemi üzerinden fazla veya hatalı kayıtları nasıl silebiliriz?

Fazla ya da hatalı kayıtlar İl Sağlık Müdürlüğü il admini tarafından silinebilmekte olup, fazla ve hatalı kayıtların listesini il adminine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. Kullanıcılar sadece güncelleme yapabilirler.

*Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi olarak işleyişimize devam etmek istiyoruz. Ne yapmalıyız?

Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi olarak çalışmak isteyen sağlık kuruluşlarımızın 13.07.2017 tarih ve 30123 sayılı resmi gazete yayınlanan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” gereği Madde 7’nin a) bendi gereği EK-1’de yer alan Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterlerini taşıması ve yönetmelik gereği istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir.

*Sağlık turizmi aracı kurumu olarak işleyişimize devam etmek istiyoruz. Ne yapmalıyız?

Aracı kurum olarak çalışmak isteyen kuruluşların öncelikle 13.07.2017 tarih ve 30123 sayılı resmi gazete yayınlanan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” gereği Madde 7’nin b) bendi gereği EK-2’de yer alan Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetkinlik Kriterlerini taşıması ve yönetmelik gereği istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir.

* Muayenehane sahibiyim ve uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetki belgesi almak için ilgili yönetmeliğin EK-1 ekinde yer alan kriterler de “Sağlık tesisi, başvuru tarihinden/denetimden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olmalıdır” denilmektedir. İstenilen bu kalite puanını nereden alabiliriz?

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelikte EK-1’de yer alan ve istenilen Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirme Puanı Özel – Kamu Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerini kapsamakta olup, Muayenehane ve Tıp Merkezleri için bu kriter aranmamaktadır.

*Ülkemizde trafik kazası geçiren bir turistten acil sağlık hizmeti sunumunda ücret talep edebilir mi?

Acil sağlık hizmeti almak için sağlık tesisine başvuru yapan yabancı hastaların kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız şartsız ve gecikmeksizin yapılması zorunludur. Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra yapılır.

Trafik kazaları sonucunda verilecek sağlık hizmetlerinin bedeli, Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin uyruğuna ve sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın ilgili kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilir. Trafik kazalarında, kişinin bizzat kendisinden tedavi bedeli talep edilemez. Ancak trafik kazası nedeniyle acil sağlık hizmeti alan kişinin, isteğe bağlı ilave seyahat sigortası var ise bu sigortaya fatura edilerek poliçe kapsamında ödeme tahsil edilir.


Kaynak: