Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube:Sağlık Turizmi Birimi


Eklenme Tarihi: 30.01.2018 16:53:09

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri30.10.2017 tarih ve 23642684.010.99-2061 sayılı Makam Olur’u ile Bakanlığımıza bağlısağlık hizmet sunucuları ile kamu üniversite hastanelerinde (vakıf üniversite hastaneleri hariç)uygulanmak üzere Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yayımlanmıştır.


Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri_Üstyazı İçin Tıklayınız ... 

Ek-1 Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları

Ek-2 Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Ek-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Ek-3 İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler

Ek-4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi

Ek-5 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgi Onam Formu

 


Kaynak: