Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müd.
Kamu Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Hastane Afet Planlarının (HAP) Standartlara
 Göre Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesi

 

3 Ay-1 Yıl 

2

İl Sağlık Afet ve Acil Yardım Planının Hazırlanması

 

3-6 Ay

3

Hastane Afet Planında Yer Alan Hastane Afet Tatbikatının Uygulanıp Uygulanmadığının Denetlenmesi

 

1 Ay

4

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Tarafından İstenen Dijital Ortamdaki Afetle İlgili Verilerin Toplanarak Güncellenmesi

 

3 Ay

5

Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine Katılmak İçin Başvuru Yapılması

Personel Başvuru Formu ve Fotoğraf

15 Dakika

6

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) İçin Gönüllü Personelin Seçilmesi ve Afetlere Müdahale ve Kurtarma Konularında Başvuru Sahiplerine Eğitim Verilmesi

 

5 Gün

7

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Personelinin Görevlendirilmesi

 

1-5 Gün

8

Afet ve Olağandışı Durumlarda Bölge Koordinatörlüğü Yapılması

 

7-10 Gün

9

Afet ve Olağan Dışı Durumlarda Gerekli Lojistiğin Sağlanması

 

10 Gün-1 Yıl

10

Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin Haberleşme ve Bilgi İşlem Hizmeti Yönünden Koordinasyonun Sağlanması

 

1-45 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

Dr. Cantürk Eyüp KOCALAR

Dr. H. Fazıl İNAN

Görev Unvanı

Şube Müdürü

Sağlık Müdür Yardımcısı

Adresi

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü

Ankara İl Sağlık müdürlüğü

Telefon Numarası

(0312) 5924530

(0312) 3859710

Faks Numarası

(0312)5924532

(0312) 3859719

E-posta adresi

drkocalar@gmail.com

Fazilinan112@gmail.com

 
İl Performans Kalite Koordinatörlüğü
^ Sayfa Başına Dön