Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü
Kamu Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Eczane Kapatma İşlemleri

İlçe Üst Yazısı

Eczacının Kapatmak istediğine Dair Dilekçe

Ruhsatname Aslı ve varsa Mesul Müdürlük Belgesi Aslı

Kapanış Tutanağı

Uyuşturucu - Psikotrop İlaç Tutanağı

Diğer İlaçların   Durumunu Açıklayan Dilekçe ve İlgili Belgeler (İade Fatura Fotokopisi   vs.)

2 gün

2

Eczane Açılmasına Yönelik Ruhsat Düzenlenmesi

Matbu Form

Özgeçmiş

Diploma Örneği

Göz Raporu

Sağlık Raporu

Adli Sicil Kaydı

Kroki

Vesikalık fotoğraf

Ruhsat Harç Makbuzu

            5 gün

3

Eczane Nakil İşlemleri

Matbu Form

Diploma Örneği

Göz Raporu

Sağlık Raporu

Adli Sicil Kaydı

Kroki

Vesikalık fotoğraf

Ruhsat Harç Makbuzu

Ruhsatname Aslı  varsa Mesul Müdürlük Belgesinin Aslı.

5 gün

4

Eczane Devir İşlemleri

Matbu Form

Diploma Örneği

Göz Raporu

Sağlık Raporu

Adli Sicil Kaydı

Kroki

Vesikalık fotoğraf

Ruhsat Harç Makbuzu

Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı.

Özgeçmiş

Devir Senedi/Tutanağı

5 gün

5

Eczaneye Yönelik Mesul Müdürlük Belgesi Düzenlenmesi

Matbu Form

Diploma Örneği

Göz Raporu

Sağlık Raporu

Adli Sicil Kaydı

Vesikalık fotoğraf

Özgeçmiş

Dilekçe

5 gün

6

Eczane Geçici Kapatma İşlemleri

İlçe Üst Yazısı

Eczacının Kapatmak istediğine Dair Dilekçe

Ruhsatname Aslı ve varsa Mesul Müdürlük Belgesi Aslı

Kapanış Tutanağı

Uyuşturucu - Psikotrop İlaç Tutanağı

Diğer İlaçların   Durumunu Açıklayan Dilekçe ve İlgili Belgeler (İade Fatura Fotokopisi   vs.)

2 gün

7

Vereseli Eczane İşlemlerine Yönelik Ruhsat Düzenlenmesi

Matbu Form

Diploma Örneği

Göz Raporu

Sağlık Raporu

Adli Sicil Kaydı

 Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

Vesikalık fotoğraf

Veraset İlamı

Feragatname/ Muvafakat name

Özgeçmiş

5 gün

8

Eczaneye Yönelik Adres Değişikliği İşlemleri

İlçeden Gelen Üst Yazı

Kişinin Dilekçesi

Eczane Ruhsatnamesi Aslı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğünden alınan yazı.

5 gün

9

Eczaneye Yönelik Soyadı Değişikliği İşlemleri

Kişinin Dilekçesi

Evlilik Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Eczane Ruhsatnamesi Aslı

2 Adet fotoğraf ( Suret Ruhsatname Düzenlenmesi Halinde)

5 gün

10

Eczaneye Yönelik Muvazaa Araştırmasının Yapılması

Kişinin Dilekçesi

Özgeçmiş

Kroki

10 İş günü

11

Ecza Deposu Açılış İşlemleri

Vesikalık Fotoğraf

Adli Sicil Belgesi

Sağlık Raporu

Göz Raporu

İmar Planı

Yerleşim Planı Krokisi

Ticaret Sicil Gazetesi

Harç Makbuzu

Yangın Güvenlik Belgesi

Mesul Müdürlük Belgesi

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Eczacı Odası Uygunluk Belgesi

Ecza Deposu Tanımlama Ekranı Formu

5 gün

12

Ecza Deposu Kapatma İşlemleri

Dilekçe

Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç Tutanağı

Ecza Deposu Ruhsatnamesi

Mesul Müdürlük Belgesi

2 gün

13

Ecza Deposu Nakil İşlemleri

Matbu Form

İmar Planı

Muvafakat Belgesi

Yerleşim Planı Krokisi

Yangın Güvenlik Belgesi

Mesul Müdürlük Belgesi

Ticaret Sicil Gazetesi

Harç Makbuzu

5 gün

14

Medikal Gaz Üretim ve Dolum Yeri İçin Mesul Müdürlük Belgesi Düzenlenmesi

Dilekçe

Lisans Diploması

T.C. Kimlik Numarası Beyanı

Sağlık Raporu

Özgeçmiş

Vesikalık Fotoğraf

Adli Sicil Beyanı

Mesul Müdürlük Belgesi

Harç Makbuzu

Mesleki Deneyim Belgesi

1 gün

15

Medikal Gaz Üretim ve Dolum Tesisi, Açılış ve Nakil İşlemleri

Dilekçe

Ticaret Sicil Gazetesi

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı

Harç Makbuzu

İşletmeye Ait Kapasite Raporu

Tesisin Amaca Uygunluğuna Dair Rapor

Medikal Gaz Tesis Krokisi

Çalışan Personel Listesi

Üretim/Dolumda Kullanılacak Medikal Gazların İsim ve Spesifikasyonlarını İçeren Liste

Medikal Gaz Üretim ve Dolum İş Akış Şeması

Medikal Gaz Tesisi Cihaz İsim Listesi

Çalıştırılacak Personele İlişkin Beyan

Firma/ Şirket Kuruluş Sözleşmesi

4 gün

16

Medikal Gaz Satış Yeri Sorumlu Personel İzin Belgesi Düzenlenmesi

Dilekçe

Lise Diploması

T.C. Kimlik Numarası Beyanı

Özgeçmiş

Vesikalık Fotoğraf

Harç Makbuzu

Mesleki Deneyim Belgesi

4 gün

17

Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi Sorumlu Personel İzin Belgesi Düzenlenmesi

Dilekçe

Lise Diploması

T.C. Kimlik Numarası Beyanı

Özgeçmiş

Vesikalık Fotoğraf

Harç Makbuzu

Mesleki Deneyim Belgesi

4 gün

18

Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisleri Açılışına Yönelik İzin Belgesi Düzenlenmesi

Dilekçe

Ticaret Sicil Gazetesi

Yerleşim Planı

Özgeçmiş

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı

Harç Makbuzu

Firma/Şirket Kuruluş Sözleşmesi

Medikal Gaz Depolama ve Satış Faaliyetinde Bulunacak Medikal Gazların İsimleri ve Spesifikasyonları İçeren Beyan

4 gün

19

Medikal Gaz Satış Yeri İzin Belgesi Başvurularının Alınması ve İzin Belgesi Düzenlenmesi

Dilekçe

Ticaret Sicil Gazetesi

Yerleşim Planı Krokisi

Özgeçmiş

Spesifikasyon Belgesi

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı

Harç Makbuzu

Firma/Şirket Kuruluş Sözleşmesi

Medikal Gaz Satış Yeri Taahüt Yazısı

4 gün

20

Kullanılan Uyuşturucu-Psikotrop, Mor Reçete Sayılarının Aylık Olarak Bakanlığı Bildirilmesi

YOK

4 gün

21

Yeşil, Kırmızı ve Mor Reçete Dağıtımı

İlçe Üst Yazısı

30 Dk.

22

Hemofili Takip Karnesi Düzenleme İşlemleri

Hemofili Bildirim Formu

Hemostas Laboratuvar Sonuç Belgesi

Nüfus Cüzdanı

Vesikalık fotoğraf

Hemofili Takip Karnesi

Hemofili Faktör Düzeyine Yönelik Heyet Raporu

Banka Dekontu

30 Dk.

23

Eczane ve Ecza Deposu Denetim İşlemleri

YOK

5 saat ile 2 gün arası

24

Nöbetçi Eczane Denetimi İşlemleri

YOK

15 dak.

25

Şikayet Değerlendirme

Sabim Bimer den gelen Dilekçeler, Yazılı Dilekçeler, Elektronik Posta ya da Telefon yolu ile ulaşan dilekçeler

1-15 gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

N. Meral SEYFELİ

Uzm. Dr. Muhammed AKSOY

Görev Unvanı

Şube Müdürü

Sağlık Müdür Yardımcısı

Adresi

Mehmet Akif  Ersoy Mah. Bağdat Cad. No:62 Yenimahalle/ANKARA

Mehmet Akif  Ersoy Mah. Bağdat Cad. No:62 Yenimahalle/ANKARA

Telefon Numarası

(0312) 592 47 58

(0312) 592 46 13

Faks Numarası

(0312) 592 46 12

(0312) 592 46 12

E-posta adresi

nurmeralseyfeli@yahoo.com

muhammeddr@hotmail.com

 

İl Performans Kalite Koordinatörlüğü
^ Sayfa Başına Dön