İdari İşler Şube Müd.
Kamu Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

1

Personel özlük işleri

Personele Ait Atama Kararı ve Atama Yazısı, Görevlendirme Onayı

1 Gün

 

2

İzin İşlemleri

İzin Formları, Rapor Kağıtları

1 Gün

30 +  gün

3

Akar Yakıt

Akaryakıt Formları

3 Gün

 

4

Araç Muayene İşleri

Talepler

10 Dakika

 

5

Araç Kaza İşleri, Sevk ve Kontrol İşleri

Trafik Kaza Tutanakları Bakanlık Onayları

3 Gün

 

 

Araç Hek İşlemleri

Başvuru Yazıları, Bakanlık Onayları

3 Gün

 

8

Araç Tanıma ve Yakıt Sistemi

Araç Tanıma ve Yakıt Sistemi istek yazıları

3 Gün

 

9

Kasko ve Sigorta

Zorunlu Trafik ve Kasko Sigorta Poliçeleri

2 Gün

 

10

Trafik ve otoyol cezaları

Ceza Makbuzları, Karayolları Yazısı

3 Gün

 

11

Ambulans Dönüşümü

Talep Yazıları

3 Gün

 

12

Lojman Tahsisi ve Yazışmaları

Lojman Talep Formu

10 Gün

 

13

Lojmanların Hizmet Binasına Dönüştürülmesi

Kurum Talep Yazısı

10 gün

 

14

Kamu Görevlisine Lojman Tahsisi

Lojman Talep Formu

10 Gün

 

15

Malzeme Ve Hizmet
Talebi

Malzeme Talep Formu Teknik
Şartname Arıza Bildirim
Tutanağı

5 Gün

 

16

Döner Sermaye
Bütçesinin
Hazırlanması

Kurum Üst Yazısı Ve
Genelgeler

1 Ay

 

17

Döner Sermaye
Bütçesi Ödeme Emri
Belgelerinin Kontrol
Ve Girişi

Teslim Tutanağı

1 Gün

 

18

Satın Alma İşlemleri

Malzeme/Hizmet Talep Formu,
Araç Arıza Tespit Formu, Bakım Ve Onarım İstek
Formları,

15 Gün

 

19

Araçların Hurdaya
Ayrılması

Komisyon Muayene Ve Kontrol
Raporu

45 Gün

 

20

Resmi Mühür Teslimi

Talep Yazısı

5 Gün

 

21

Kayıp Resmi Mühür
İsleri

 

5 Gün

 

22

Taşınır İsem Fişi

Satın alma Onay Belgesi. Fatura,
Muayene Kabul Raporu

10 Gün

 

23

Kurumlara Malzeme
Devri

İstek Yazısı

10 Gün

 

24

Hurdaya Ayırma

Tekik Rapor, Kayıttan Düşme
Teklif Onay Tutanağı

30 Gün

 

25

Giyim Yardımı(Ayni)

Personel Unvanı. Giyim İstihkakı

6 Ay

 

26

Telefon Fatura Ve
Ödemeleri

Onaylı Fatura Ve Liste

2 Gün

 

27

Elektrik, Su Ve
Doğalgaz Alımları

Onaylı Fatura Ve Liste

3 Gün

 

28

Tıbbi Atik Bedeli
Ödemeleri

Sözleşme Ve Fatura

2 Gün

 

29

Kiralamalar-
Apartman Aidat

Apartman Aidat Ve Yakıt
Katılımlar için Makbuz Ve
Karar Defteri Fotokopisi

5 Gün

 

30

İnşaatla ilgili isler-
Asfalt Katılım, Kanal
Katilim Ve Servis
Hattı Bedelleri

Talep Yazıları Ve Hesap
Dökümü

5 Gün

 

31

İlan işleri

Talep Yazısı

2 Gün

 

32

Resmi Mühür
Yaptırılması ve
Yazışmaları

Talep Yazısı

70 Gün

 

33

Kamulaştırma
Bedelleri

Talep Yazısı, Kamulaştırma
Kararı Hesaplama Cetveli

15 Gün

 

34

Abonelik İşleri
(Telefon, Doğalgaz-Su
Abonelik)

Talep Yazısı

15 Gün

 

35

Gazete, Dergi, Kitap
ve Diğer Kırtasiye
Alımı

Talep Yazısı

15 Gün

 

36

Güvenlik  işleri

Özel güvenlik bilgi formları

3 Gün

 

37

Hizmet Alımı

İstek ve ihtiyaç Yazısı Eki
Teknik Şartname, İhtiyaç Listesi

4734 Sayılı
Kamu _hale
Kanunu'nun 13.
Maddesinin B
Bendinin 1. Alt
Bendine Göre
136 Gün, 2. Alt
Bendine Göre
143 Gün, 3. Alt
Bendine Göre
150 Gün, 8.
Maddesine Göre
169 Gün Ve
Aynı Kanunun
21. Maddesine
Göre 55 Gün

 

38

Mal Alımı

İstek Ve ihtiyaç Yazısı Eki
Teknik Şartname, ihtiyaç Listesi

4734 Sayılı
Kamu ihale
Kanunu'nun 13.
Maddesinin B
Bendinin 1. Alt
Bendine Göre
136 Gün, 2. Alt
Bendine Göre
143 Gün, 3. Alt
Bendine Göre
150 Gün, 8.
Maddesine Göre
169 Gün Ve
Aynı Kanunun
21. Maddesine
Göre 60 Gün
Sürelidir.

 

39

Kurum içi
Bilgilendirme Yazıları

Şubelerden Gelen Üst Yazı

1 Gün

 

40

İş Bitirme Belgesi

Dilekçe

7 Gün

 

41

İs Deneyim Belgesi Teyit İşlemleri

Resmi Yazı

5 Gün

 

42

Arşiv birimi

Resmi Yazı

3 Gün

 

43

Kamu Zararı

Resmi Yazı

1 Ay

 

44

Gelen, Giden, Posta hizmeti

İlgili yerler ve Şahıslardan gelen dilekçe, evrak ve Kurum dışına çıkan postasal evraklar

1 Gün

 

*Komisyon Kararı 1 Gün + Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Görüş 30 Gün ilave edilir.

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

Bünyamin FİDAN-Emrah KEKLİK

Uğur CURA-İrfan FIRAT

Görev Unvanı

Şube Müdürü

Sağlık Müdür Yardımcısı

Adresi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bağdat Cad. No: 62 Macunköy/ANKARA

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bağdat Cad. No: 62 Macunköy/ANKARA

Telefon Numarası

0312 5924455-4763

0312 5924724

Faks Numarası

0312 5924481

0312 5924481

E-posta adresi

 

 

 

İl Performans Kalite Koordinatörlüğü
^ Sayfa Başına Dön