Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müd.
Kamu Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

İlkyardım Eğitim Merkezi Açma Talep Başvuru dosyası kabulü

· İlkyardım Eğitim Merkezi Açma Başvuru Formu

(AASH-FR-135)LİNK*

3 İş Günü, (Evrakların tam olarak teslim alınması ve Sağlık Bakanlığına Eğitim materyallerinin (kitap ve cd) onayına gönderilene kadar geçen süreyi kapsar.)

2

İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi Açma Başvuru dosyası kabulü

· İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi Açma Başvuru Form

(AASH-FR-139)LİNK*

3 İş Günü, (Evrakların tam olarak teslim alınması ve Sağlık Bakanlığına Eğitim materyallerinin(kitap ve cd) onayına gönderilene kadar geçen süreyi kapsar.)

3

İlkyardım Eğitim Merkezi ve Eğitici Eğitimi Merkezi Açmak İsteyen Kurumun Ön

İnceleme denetim süresi

· Yok

1 İş  Günü ( Şube Müdürlüğü - Eğitim Birimi tarafından randevu verildikten sonraki süreyi kapsar )

4

İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi

 

 

 

 

· Yok

3 İş Günü (Evrakların tam olarak teslim alınması ve Sağlık Bakanlığına Eğitim materyallerinin (kitap ve cd) onayına gönderilene kadar geçen süreyi kapsar.)

5

 

Mesul Müdürlük Ve Personel Çalışma Belgelerinin düzenlenmesi işlemleri

 

 

· Mesul Müdürlük Belgesi Başvuru Formu (AASH-FR- 137) LGNK*

· İlk Yardım Eğitmenliği Çalışma Belgesi Başvuru Form(AASH-FR-138) LİNK* u

3 İş Günü, (Evrakların tam olarak tesliminden sonra Şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar)

6

İlkyardım Merkezi kapatma talep işlemi

 

 

· Dilekçe veya resmi yazı

· Şube Müdürlüğünde düzenlenen belgelerin, resmi kayıtların, defterlerin (aslı) tümü

3 İş Günü (Evrakların tam olarak tesliminden sonra şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar)

7

İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi kapatma talep işlemleri

 

 

·         Dilekçe veya resmi yazı

·         Bakanlığımız ve Şube Müdürlüğünde düzenlenen belgelerin, resmi kayıtların, defterlerin (aslı) tümü

 

 

 

3 İş Günü

(Sağlık Bakanlığına iptal işlemleri için gönderilene kadar geçen süreyi kapsar.)

8

Mesul Müdürlük ve Personel Çalışma Belgelerinin İptali İşlemleri

 

 

·         Kurum veya kişi tarafından verilmiş dilekçe

·         Şube Müdürlüğünde düzenlenen belgelerin aslı

 

3 İş Günü,

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar)

9

Sağlık Bakanlığı Acil Sertifikasyon Modül Eğitimi ve İlkyardım Eğitim taleplerinin değerlendirilmesi

 

·         Kişinin eğitim talebini ve T.C kimlik numarasını içeren dilekçesi

 

3 İş Günü,

(Evrakların tam olarak teslim alınması ve Sağlık Bakanlığına onayına gönderilene kadar geçen süreyi kapsar

10

Sağlık Bakanlığı Acil Sertifikasyon Modül Eğitimi ve İlkyardım Eğitici Eğitim sertifikalarının Sağlık Bakanlığına onaya gönderilmesi

 

·         Kurum üst yazısı ve başarılı olan kursiyerlerin T.C. Kimlik Numarasını da içeren liste

 

3 İş Günü,

(Evrakların tam olarak teslim alınması ve Sağlık Bakanlığına onayına gönderilene kadar geçen süreyi kapsar.)

11

Sağlık Bakanlığı Modül Eğitim Sertifikalarının Ve İlkyardım Eğitici Eğitimi Sertifikalarının kayıt ve dağıtım işlemleri

 

·         Yok

 

3 İş Günü,

(Sağlık Bakanlığından onaylandıktan sonra geçen süreyi kapsar.)

 

12

Özel İlkyardım Eğitimi Merkezlerinin sertifikalarının kayıt ve dağıtım İşlemleri

 

·         Kurum üst yazısı ve başarılı olan kursiyerlerin T.C. Kimlik Numarasını da içeren liste

·         2 adet fotoğraf

 

3 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar)

13

Özel İlkyardım Eğitimi ve Eğitici Eğitim Merkezleri ile ilgili Şikâyet dilekçelerinin işleme konulması

 

·         Şikâyet başvurusu (SABİM, yazılı, sözlü, web v.b)

 

1 İş Günü

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Ambulans servisi açma talebi başvuru dosyası kabulü

 

·         Ambulans Servisi Açma Başvuru Formu (AASH-FR-136) LİNK**

 

1 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar.)

2

Ambulans Servisi, kuruluş merkezi ile istasyonların ön inceleme hazırlıklarının yapılması ve denetimleri, sonrasında ön inceleme raporunun hazırlanması

 

·         Yok

 

3 İş Günü

(Şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar.)

3

Ön inceleme Raporunda belirtilen eksikliklerin kuruluşa yazı ile bildirilmesi

 

·         Yok

 

3 İş Günü

(Şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar.)

4

Ön inceleme Raporu olumlu kuruluşun uygunluk ve çalışma izin belgesi düzenlenmesi, teftiş denetim ve protokol adli rapor defterlerinin onaya hazırlanması

 

·         Kuruluşun Teftiş Denetim Defteri

·         Kuruluşun Protokol-Adli Rapor Defteri

 

5 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar

5

Kuruma işlemlerinin yapıldığına dair bilgi verilmesi

 

·         Yok

 

1 İş Günü

6

Düzenlenen belgelerin, Teftiş denetim ve protokol adli rapor defterlerinin kuruluşa gönderilmesi veya teslim edilmesi

 

·         Ruhsatlandırma, mesul müdürlük, teftiş defteri, ambulans uygunluk belgesi, harcının yatırıldığına dair ücret dekontu

 

3 İş Günü,

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar)

7

Özel Ambulans Servislerinin kapatma talep işlemi

 

·         Dilekçe veya resmi yazı

·         Şube Müdürlüğünde düzenlenen belgelerin, resmi kayıtların, defterlerin(aslı) tümü

 

3 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar

8

Aracın Ambulans ve acil sağlık aracı olarak kullanılabileceğinin inceleme ve değerlendirme sonucunda belgelenerek, tescil işlemleri için yetkili trafik birimlerine gönderilmesi

·         Ambulans incelenmesi İçin İstenilen Belgeler:

·         Ruhsat Fotokopisi (ruhsatı var ise)

·         TS-EN 1789 standardına uygun olduğunu gösterir belge

·         Telsiz faturası ve seri numarasını gösterir belge

·         Araca ait mühendislik raporu (sıfır araçlar)

 

3 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar)

9

Hava Ambulanslarının tescili için, inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun olduğuna dair belge verilmesi

 

·         Hava Aracı Uçuş Sertifikası

·         Dilekçe veya resmi yazı

 

3 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar

10

Yurt Dışından hibe edilen ambulansların inceleme sonucunda ambulans olarak kullanıma uygunluğunun ön değerlendirmesinin yapılması ve resmi yazı ile Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesi

 

·         Gümrük Müdürlüğü Yazısı

·         Yurt dışında ambulans olarak kullanıldığına dair belge

 

3 İş günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar

11

Ambulans, uygunluk ve çalışma izin belgelerinin iptali işlemi

 

·         Dilekçe veya resmi yazı

·         Şube Müdürlüğünde düzenlenen belgelerin, resmi kayıtların, defterlerin (aslı) tümü

 

3 İş günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar.)

 

12

Ambulans servisi mesul müdürlük belgesi düzenleme, Ambulans servisi personel çalışma izin belgesi düzenleme hizmeti

(Hekim ve Sağlık Personeli, Sürücü için)

 

·         Ambulans Servisi Mesul Müdürlük Belgesi Başvuru Formu (AASH-FR-142)LGNK**

·         Ambulans Servisi Personel Çalışma Belgesi Başvuru Formu (AASH-FR-141)LİNK**

 

3 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar.)

13

Acil servis ve ambulanslar ile ilgili şikâyet dilekçelerinin işleme konulması

 

·         Şikâyet başvurusu (SABİM, yazılı, sözlü, web v.b)

 

1 İş Günü

14

Özel Ambulans Hizmetleri Değerlendirme

Komisyonu toplantısı (Başvuru tarihinden itibaren)

 

·         Ambulans servisinin kuruluşlarla yaptığı sözleşme sureti

·         Başvuru dilekçesi

 

10 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra şube müdürlüğünde komisyonun toplanması için geçen süreyi kapsar

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

Dr.M.Metin TUNCER

Dr.Fazıl İNAN

Görev Unvanı

Şube Müdürü

Sağlık Müdür Yardımcısı

Adresi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bağdat Cad. No: 62 Macunköy/ANKARA

 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bağdat Cad. No: 62 Macunköy/ANKARA

 

Telefon Numarası

(0312) 3859710

(0312) 3859710

Faks Numarası

(0312) 3859717

(0312) 3859717

E-posta adresi

mmtuncerr@gmail.com

drfazilinan@gmail.com

 
 

İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ BİRİMİ 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

 

Ambulans ile il dışı hasta nakli

 

-Dilekçe

-Talep Formu

 

Evrakların tam olarak tesliminden sonra en kısa sürede

2

Spor müsabakaları, toplantı, tören, konferans, sempozyum vb. sosyal aktivitelere ambulans görevlendirilmesi

-Talep yazısı

-Dekont

 

1 iş günü

3

 

Yurt dışından gelen hastaların ilgili hastanelere nakilleri

-Dış İşleri Bakanlığı yazıları

-Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazıları

 

 

1 iş günü

4

Komuta Kontrol merkezine gelen çağrı sonrası görevlendirme

 

Yok

 

En kısa sürede

5

 

Yurt dışından gelen yüksek bürokrat ve beraberinde gelen heyete programları süresince refakat etme

 

- Dış İşleri Bakanlığı yazıları

-Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazıları

-Ankara Valiliği Protokol Müdürlüğü yazıları

 

 

1 iş günü

6

 

Minik 112 projesi kapsamında okul öğrencilerine 112’nin tanıtımı

 

Yok

 

Program dahilinde

 

AMBULANS DENETİM BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Ambulans servisi açma talebi başvuru dosyası kabulü

 

 Ambulans Servisi Açma Başvuru Formu (AASH-FR-136)

 

1 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra Şube Müdürlüğünde geçen süreyi kapsar.)

2

Ambulans Servisi, kuruluş merkezi ile istasyonların ön inceleme hazırlıklarının yapılması ve denetimleri, sonrasında ön inceleme raporunun hazırlanması,

 

 YOK

 

3 İş Günü

(Şube Müdürlüğünde geçen süreyi kapsar

3

Ön inceleme raporunda belirtilen eksikliklerin kuruluşa yazı ile bildirilmesi

 

 YOK

 

3 İş Günü

(Şube Müdürlüğünde geçen süreyi kapsar.)

4

Ön inceleme raporu olumlu kuruluşun uygunluk ve çalışma izin belgesi düzenlenmesi, teftiş denetim ve protokol adli rapor defterlerinin onaya hazırlanması

 

 Kuruluşun Teftiş Denetim Defteri

 Kuruluşun Protokol-Adli Rapor Defteri

 

5 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra Şube Müdürlüğünde geçen süreyi kapsar)

5

Kuruma işlemlerinin yapıldığına dair bilgi verilmesi

 

 Yok

 

1 İş Günü

6

Düzenlenen belgelerin, teftiş denetim ve protokol adli rapor defterlerinin kuruluşa gönderilmesi veya teslim edilmesi

 

 Ruhsatlandırma, mesul müdürlük, teftiş defteri, ambulans uygunluk belgesi, harcının yatırıldığına dair ücret dekontu

 

3 İş Günü,

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra Şube Müdürlüğünde geçen süreyi kapsar)

7

Özel Ambulans Servislerinin kapatma talep işlemi

 

 Dilekçe veya resmi yazı

 Şube Müdürlüğünde düzenlenen belgelerin, resmi kayıtların, defterlerin(aslı) tümü

 

3 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra Şube müdürlüğünde geçen süreyi kapsar)

8

Aracın Ambulans ve acil sağlık aracı olarak kullanılabileceğinin inceleme ve değerlendirme sonucunda belgelenerek, tescil işlemleri için yetkili trafik birimlerine gönderilmesi

Ambulans incelenmesi İçin İstenilen Belgeler:

 Ruhsat Fotokopisi (ruhsatı var ise)

 TS-EN 1789 standardına uygun olduğunu gösterir belge

 Telsiz faturası ve seri numarasını gösterir belge

 Araca ait mühendislik raporu (sıfır araçlar)

 

3 GG Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra Şube Müdürlüğünde geçen süreyi kapsar)

10

Hava Ambulanslarının tescili için, inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun olduğuna dair belge verilmesi

 

 Hava Aracı Uçuş Sertifikası

 Dilekçe veya resmi yazı

 

3 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra

11

Yurt dışından hibe edilen ambulansların inceleme sonucunda ambulans olarak kullanıma uygunluğunun ön değerlendirmesinin yapılması ve resmi yazı ile Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesi

 

 Gümrük Müdürlüğü Yazısı

 Yurt dışında ambulans olarak kullanıldığına dair belge

 

3 İş günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra Şube Müdürlüğünde geçen süreyi kapsar

12

Ambulans, uygunluk ve çalışma izin belgelerinin iptali işlemi

 

 Dilekçe veya resmi yazı

 Şube Müdürlüğünde düzenlenen belgelerin, resmi kayıtların, defterlerin (aslı) tümü

 

3 İş günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra Şube Müdürlüğünde geçen süreyi kapsar.)

13

Ambulans servisi mesul müdürlük belgesi düzenleme, Ambulans servisi personel çalışma izin belgesi düzenleme hizmeti

(Hekim ve Sağlık Personeli, Sürücü için)

 

 Ambulans Servisi Mesul Müdürlük Belgesi Başvuru Formu (AASH-FR-142)

 Ambulans Servisi Personel Çalışma Belgesi Başvuru Formu (AASH-FR-141)

 

3 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra Şube Müdürlüğünde geçen süreyi kapsar.)

14

Acil servis ve ambulanslar ile ilgili şikâyet dilekçelerinin işleme konulması

 

 Şikâyet başvurusu (SABİM, yazılı, sözlü, web v.b)

 

1 İş Günü

15

Özel Ambulans Hizmetleri Değerlendirme

Komisyonu toplantısı (Başvuru tarihinden itibaren)

 

 Ambulans servisinin kuruluşlarla yaptığı sözleşme sureti

 Başvuru dilekçesi

 

10 İş Günü

(Evrakların tam olarak tesliminden sonra Şube Müdürlüğünde komisyonun toplanması için geçen süreyi kapsar.)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

Dr.Mehmet Metin TUNÇER

Dr.H.Fazıl İnan

Görev Unvanı

Şube Müdürü

Sağlık Müdür Yardımcısı

Adresi

M.Akif Ersoy Mah.Bağdat Cad.No:62 Yenimahalle

M.Akif Ersoy Mah.Bağdat Cad.No:62 Yenimahalle

Telefon Numarası

(0312) 385 97 10

(0312) 385 97 10

Faks Numarası

(0312) 385 97 19

(0312) 385 97 19

E-posta adresi

mmtuncerr@gmail.com

fazilinan112@gmail.com

 

 

İl Performans Kalite Koordinatörlüğü
^ Sayfa Başına Dön