İnsan Kaynakları Şube Müd.
Kamu Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

 

 Naklen Atama, Kurum ve il içi görevlendirme

 

 

 Naklen atamalarda il içinde kurum muvaffakat yazısına ekli dilekçe veya il içi tayin talep formu, il dışından gelecek personel için dilekçe,  kurum muvaffakat yazısı, hizmet belgesi, Görevlendirmelerde kurum üst yazısıyla birlikte dilekçe veya kurumun ihtiyaç yazısı,

 

30

2

 İstifa , seçim için istifa, müstafi

 

 

1- Dilekçe

 

 

10

3

 Pasaport işlemleri

 

 

1- Dilekçe, fotoğraf, nüfus cüzdanı, pasaport talep formu

 

 

1 saat

4

 İhtiyaç Bildirilmesi

 

 

 1- Kurumdan Gelen Üst Yazı

 

 

10 Gün

5

 Vekalet işlemleri

 

 

1- Dilekçe, kurum talebi

 

30 Gün

6

 Mazeret Bitiş Tarihi Güncelleme

 

 

1- Eş Durumu Belgesi, Sağlık Kurulu Raporu, Öğrenci Belgesi

 

15 Gün

7

 Hizmet Sözleşmelerinin yenilenmesi ve istifa işlemleri

 

 

 1- Kurum Üst Yazısı Dilekçe

 

15 Gün

8

 

 4/B İstifa Sonrası Göreve Başlama

 

 

1- Kurum Üst Yazısı Dilekçe, Doğum Raporu, Terhis Belgesi

 

15 Gün

9

Aile Hekimliği Statüsüne geçen personellerin onayları

 

Kurum Üst yazı.

15 Gün

10

İstatistik işleri

Bağlı kurumlardan ve Şubelerden gelen yazılar

7 Gün

11

Yıllık, Sıhhi,Mazaret, Yurtdışı, Kongre İzinleri

Kurum Üst yazısı, dilekçe ,talebe göre; davetiye veya kongre broşürü,düğün davetiyesi, ölüm yada doğum belgesi.

30 Gün

12

Disiplin İşleri (Ceza)

 

Kurumun üst yazısı İnceleme raporları ve tutanaklar fiilin işlendiği tarih ve konusunu gösterir belge savunma yazısı ve tebellüğ belgesi ceza yazısı

1 Gün

13

Terfilerin yapılması ve gönderilmesi

Personelin Terfi tarihine göre

30 Gün

14

İl dışı ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum naklen atamalarda dosyaların teslim alınması ve gönderilmesi

Kurum üst yazısı Dosya

1 Gün

15

Fiili Hizmet Zammı

Kurum yazısı ve dilekçe

30 Gün

16

Görev izin onayları

Kurum üst yazısı, dilekçe görevli olarak gideceği kurum yazısı.

10 Gün

17

Asalet Tasdik İşlemleri

Kurum üst yazısı adaylık sicil raporu staj değerlendirme raporu.

15 Gün

18

Ücretsiz İzinler

Kurum üst yazısı, dilekçe, talebe göre; bakmakla yükümlü olunan yakına ait sağlık kurulu raporu, doğum raporu (32. hafta ve 37. hafta raporları dahil), EG durum belgesi ve evlilik cüzdanı fotokopisi, askerlik sevk ve terhis belgesi

15 Gün

19

Emeklilik işlemleri

Dilekçe veya emeklilik talep formu

30 Gün

20

Mal bildirimi

Dilekçe ve eki mal beyanı

 

21

Öğrenim Değerlendirmesi

Dilekçe, kurum üst yazısı, öğrenim durumunu gösterir belge

30 Gün

22

Hizmet Değerlendirmesi (SSK-Bağkur)

Dilekçe, kurum üst yazısı, hizmet birleştirmesi için istenilen SSK hizmet dökümü kişileri çalıştığı yerde unvan durumu belgesi, BAĞKUR hizmet dökümü, bağlı bulunduğu vergi dairelerinden belgeler

30 Gün

23

Hizmet Cetveli ve Hizmet Belgesi

Dilekçe

2 Gün

24

4924 Sayılı Sözleşmeli Personel Sözleşme Yenileme ve İstifa

Kurum Üst Yazısı Dilekçe

15 Gün

25

Görev Yeri Belgesi

Dilekçe

2 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

Ahmet KARAKUŞ

Dr.Hasan ARSLANOĞLU

Görev Unvanı

Şube Müdürü

Sağlık Müdür Yardımcısı

Adresi

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Telefon Numarası

(0312)592 47 19

(0312)592 47 19

Faks Numarası

(0312) 592 45 27

(0312) 592 45 27

E-posta adresi

Karakusahmet04@gmail.com

drhasan28@gmail.com

 
İl Performans Kalite Koordinatörlüğü
^ Sayfa Başına Dön