Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müd.
Kamu Hizmet Standartları

Sıra no

Hizmetin adı

Başvuruda istenen belgeler

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç)

1

SABİM, BİMER ve dilekçe ile yapılan şikâyet başvurularının değerlendirme işlemleri

Elektronik ya da şahsi dilekçe

İşleme başlatma süresi

2 gün

2

Özel hastane olmak üzere yapılan başvuru işlemleri

 (ön izin)

Başvuru ve ekleri (özel hastane ön izin formu)

3 gün

3

Özel hastane bünyesindeki laboratuvar/müessese ruhsat düzenlenmesi işlemleri

Başvuru ve ekleri (özel hastane ruhsat formu)

5 gün

4

Özel hastanede görev başlayacak personelin çalışma belgesinin onaylanması işlemleri

Başvuru ve ekleri (personel çalışma belgesi formu tabip/uzman tabip/yardımcı sağlık personeli)

2 gün

5

Özel hastan mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı belgesi düzenlenmesi

1-başvuru ve ekleri (sözleşme ve eski mesul müdür / müdür yardımcısı belgesi)

2-beyanname ve ekleri

3 gün

6

 Tadilat, yatak artırımı taleplerinin değerlendirmesi işlemleri (müşterek teknik raporun düzenlenmesi)

Başvuru, tadilat projesi,  ruhsata esas proje.

2 gün

7

Özel hastane faaliyet izin belgesi düzenlenmesi işlemleri

Başvuru, özel hastane faaliyet izin belgesi formunda istenenler, değişiklik yapılacak ise hastanenin faaliyet izin belgesi değişikliğine ait belgeler (branş ilavesi, isim değişikliği, sözleşme değişikliği, v.b.) Ve eski faaliyet izin belgesi, değişiklik yapılacak ise ruhsata esas proje

5 gün

8

Uzmanlık dalı ilavesi işlemleri (uzman dal raporu düzenlenmesi)

Başvuru, özel hastane faaliyet izin belgesi formunda istenenler, değişiklik yapılacak ise hastanenin faaliyet izin belgesi, uzmanlık dalına ait cihazların listesi

3 gün

9

Özel hastane bünyesinde birleşme, taşınma ve devir işlemleri

Başvuru, özel hastane bünyesinde birleşme, taşınma ve devir işlemleri formunda istenenler

2 gün

10

Özel hastane bünyesinde branşta çalışacak hekim kalmaması halinde hasta kabulünün durdurulması işlemleri

Başvuru ve ekleri (Hekime ait çalışma belgesi)

1 gün

11

Kordon kanı bankası açılması için ön başvuru değerlendirmesi faaliyetleri ve denetlenmesi işlemleri

Kordon kanı bankası açmak isteyen kuruluşlar müdürlüğe bir başvuru dilekçesi ve kordon kanı bankası açılması işlemleri formunda yer alan belgelerle birlikte başvuruda bulunurlar.

15 gün

12

Akraba dışı canlıdan organ nakli yapılabilmesi için organ nakli merkezinin bulunduğu hastane başhekimliğince, sekretaryası İl Sağlık Müdürlüğünce

Beyin ölümü tespit formu, aile izin formu, veri  bilgi formları, şahsi dilekçe, savcılık izni

2 gün

*Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 10 (Ek Fıkra :RG-11-07-2013-28704)(Değişik:RG-21-03-2014-28948)

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

Dr. Elif BOZ

Levent ENDER

Görev Unvanı

Şube Müdürü

Sağlık Müdür Yardımcısı

Adresi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bağdat Cad. No: 62 Macunköy/ANKARA

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bağdat Cad. No: 62 Macunköy/ANKARA

Telefon Numarası

(0312) 592 4779

(0312) 592 47 46

Faks Numarası

(0312)

(0312) 592 47 46

E-posta adresi

drelifboz@gmail.com

ahmetleventender@gmail.com

 

İl Performans Kalite Koordinatörlüğü
^ Sayfa Başına Dön