Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i
S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

ÇANKAYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Yüksel Cad. Kızılay Mah. No:40  , Çankaya

Tel: 0 312 417 56 38

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir