İnsan Kaynakları Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğümüzde;

 

  • - Müdürlüğümüz, 112 İl Ambulans Servisi ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan  personelin ilgili mevzuat doğrultusunda atama, görevlendirme, sözleşme, izin, sicil, terfi, hizmet değerlendirme, mal beyanı, emeklilik ve benzeri özlük işlemleri yürütülmekte,
  • - Bakanlığımız Merkez Teşkilatında çalışmakta iken, çeşitli sebeplerle görevinden ayrılan (emeklilik, istifa vb) personel ile Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde görev yapan ve çeşitli sebeplerden görevinden ayrılmış personele hususi pasaport  belgesi düzenlenmekte,
  • - Bakanlığımız ve Valiliğimizden gelen genelge ve tamimler, Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumlara gönderilmekte;
  • - Ankara İlinde görev yapan Sağlık personellerinin il geneli verileri güncellenerek Bakanlığımıza bildirilmekte,
  • - Aday Memur işlemleri yürütülmektedir.
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir