Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ

1.  Günlük olarak sağlıkla ilgili medya takibi yapılması:

2. Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarda çalışan personele basın açıklaması yapma ve televizyon programına katılma, televizyon çekim izni alma işlemlerinin yürütülmesi:

3.  Bilgi Edinme başvurularının cevaplandırılması

4. Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliği ve Valilik Basın Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanması,

5.  Basın bülteni hazırlanması ve dağıtımı:

6. Bilgi Notu hazırlanması: Basında çıkan haberlerle ilgili, bilgi notu hazırlanarak Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliğine sunulur

7.  Katalog, broşür, logo veya afiş hazırlama,

8.  Fotoğraf çekimi ve video kaydı:

9. Sağlık Bakanlığı’nın 02.06.2014 tarih ve 6404779/2014.5403.6 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi” ’nin 14. maddesi doğrultusunda Valilik oluru ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü başkanlığında Yayın Komisyonu faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

 

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir