Polatlı İlçe Sağlık Müdürlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g iS ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

POLATLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Fatih Mah.Atatürk Cad.No:171 , Polatlı

Tel: 0 312 622 99 65 

Fax:  0 312 623 05 95

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir