Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i
B a ğ l a n t ı l a r

Dosyalar

EĞİTİM
GENEL FORMLAR
BAŞVURU FORMLARI
Doz Düzeltme Talep Dilekçesi ÖrneğiEczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 29.05.2017
Açıklama : Doz Düzeltme Talep Dilekçesi Örneği
TCSM Eleman İşten Ayrılış Dilekçe ÖrneğiEczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 19.04.2017
Açıklama : TCSM Eleman İşten Ayrılış Dilekçe Örneği
TCSM Eleman İşe Başlayış Dilekçe ÖrneğiEczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 19.04.2017
Açıklama : TCSM Eleman İşe Başlayış Dilekçe Örneği
TCSM Ünvan Değişikliği Dilekçe ÖrneğiEczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 19.04.2017
Açıklama : TCSM Ünvan Değişikliği Dilekçe Örneği
TCSM Adres Değişikliği Dilekçe ÖrneğiEczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 19.04.2017
Açıklama : TCSM Adres Değişikliği Dilekçe Örneği
TCSM ÇKYS No Talep Dilekçesi Örneği Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 19.04.2017
Açıklama : TCSM ÇKYS No Talep Dilekçesi Örneği
TCSM Kimlik Kartı Kimlik Bilgileri FormuEczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 17.04.2017
Açıklama : TCSM Kimlik Kartı Kimlik Bilgileri Formu
TCSM Dilekçe (İlk Müracatta İstenen)Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 17.04.2017
Açıklama : TCSM Dilekçe (İlk Müracatta İstenen)
TCSM Taahhütname (İlk Müracatta İstenen)Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 17.04.2017
Açıklama : TCSM Taahhütname (İlk Müracatta İstenen)
TCSM Yazılı Hizmet Sözleşmesi Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 17.04.2017
Açıklama : TCSM Yazılı Hizmet Sözleşmesi
TCSM Devir ÖrneğiEczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 17.04.2017
Açıklama : TCSM Devir Örneği
BİLGİ
Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 16.08.2017
Açıklama : Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin "Sorumlu Müdür/Son Satış Tanıtım Elemanı" değişiklikleri ile ilgili TİTCK yazısı
TCSM Medikaller Müracatta İstenen EvraklarEczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 17.04.2017
Açıklama : TCSM Medikaller Müracatta İstenen Evraklar
TCSM Medikaller İş ve İşlem ÖzetleriEczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 17.04.2017
Açıklama : TCSM Medikaller İş ve İşlem Özetleri
MEVZUAT
Mevzuat ve FormlarEczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi
Eklenme tarihi : 31.10.2014
Açıklama : Mevzuat ve Formlar
BİLGİ - Kullanım Klavuzu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir