Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Dosyalar

EĞİTİM
GENEL FORMLAR
BAŞVURU FORMLARI
BİLGİ
MEVZUAT
2016/3 Sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi
Eklenme tarihi : 01.06.2016
Açıklama :
Bu Yönetmelik hükümleri gereği 06.04.2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
Eklenme tarihi : 13.12.2013
Açıklama : Bu Yönetmelik hükümleri gereği 06.04.2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından 17.04.2013 tarihinde yayınlandı2013/2 Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulamaları Genelgesi
Eklenme tarihi : 06.05.2013
Açıklama : Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından 17.04.2013 tarihinde yayınlandı
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 31.05.2012 tarihli ve 13394 sayılı yazısı
Eklenme tarihi : 14.03.2013
Açıklama :
Çalışan Hakları ve Güvenliği Genelgesi.
Eklenme tarihi : 14.03.2013
Açıklama :
Calisan_hakları_guvenligi_Rehberi
Eklenme tarihi : 14.03.2013
Açıklama :
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Eklenme tarihi : 14.03.2013
Açıklama :
BİLGİ - Kullanım Klavuzu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir