Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Dosyalar

EĞİTİM
GENEL FORMLAR
TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
SAĞLIK KABİNİ DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
OPTİK DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
HİPERBARİK DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
GENETİK TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
EVDE BAKIM HİZMETİ SUNAN SAĞLIK KURULUŞU DENETLEME FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
EK-5 MUAYENEHANE DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATA ESAS DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HİZMETE ESAS DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
3153 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNAN RADYOLOJİ, RADYOTERAPİ,NÜKLEER TIP, FİZİK TEDAVİ LABORATUARLARI DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
992 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNAN BİYOKİMYA, MİKROBİYOLOJİ,PATOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ LABORATUARLARI DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
ATT RUHSATA ESAS DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
ATT HİZMETE ESAS DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
ÖZEL HASTANELER RUHSATA ESAS DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
ÖZEL HASTANELER HİZMETE ESAS DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 30.06.2016
Açıklama :
BAŞVURU FORMLARI
BİLGİ
MEVZUAT
BİLGİ - Kullanım Klavuzu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir