Disiplin Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

Dosyalar

EĞİTİM
GENEL FORMLAR
BAŞVURU FORMLARI
BİLGİ
MEVZUAT
Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Eklenme tarihi : 01.06.2016
Açıklama : Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin başlığı altındaki 7. Bölümü (Madde: 124 - 136) disiplin hükümlerini içermektedir.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Eklenme tarihi : 01.06.2016
Açıklama : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin başlığı altındaki 7. Bölümü (Madde: 124 - 136) disiplin hükümlerini içermektedir.
BİLGİ - Kullanım Klavuzu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir