Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i
B a ğ l a n t ı l a r

Dosyalar

EĞİTİM
GENEL FORMLAR
DİYALİZ EĞİTİMLERİ HAKKINDA ÜST YAZI
Eklenme tarihi : 15.09.2017
Açıklama :
EK-7 HEMODİYALİZ HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI
Eklenme tarihi : 15.09.2017
Açıklama :
EK-6 HEKİMLER İÇİN HEMODİYALİZ
Eklenme tarihi : 15.09.2017
Açıklama :
EK-5 HEMŞİRELER İÇİN PERİTON DİYALİZİ
Eklenme tarihi : 15.09.2017
Açıklama :
EK-4 HEMŞİRELER İÇİN HEMODİYALİZ
Eklenme tarihi : 15.09.2017
Açıklama :
EK-3 DİYALİZ EĞİTİMİ BAŞVURU BELGELERİ
Eklenme tarihi : 15.09.2017
Açıklama :
EK-2 DİYALİZ EĞİTİMİ BAŞVURU FORMU
Eklenme tarihi : 15.09.2017
Açıklama :
EK-1 HEMODİYALİZ EĞİTİM MERKEZLERİ LİSTESİ
Eklenme tarihi : 15.09.2017
Açıklama :
ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
TRANSFÜZYON MERKEZİ DENETLEME FORMU
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
ORGAN VE DOKU ALINMASI SAKLANMASI AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
KOMPOZİT DOKU NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
ULUSAL ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNASYON SİSTEMİ YÖNERGESİ
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
TÜRKİYE KÖK HÜCRE KOORDİNASYON MERKEZİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EĞİTİM YÖNERGESİ
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZLERİ VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ DOKU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNERGESİ
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI YÖNERGESİ
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
İNSAN DOKU VE HÜCRELERİ İLE BUNLARLA İLGİLİ MERKEZLERİN KALİTE VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
İNSAN DOKU VE HÜCRE ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE BU ÜRÜNLERİN ÜRETİM, İTHALAT, İHRACAT DEPOLAMA VE DAĞITIM FAALİYETLERİNİ YÜRÜTEN MERKEZLER HAK. TEBLİĞ
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
ENFEKSİYON DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
EK-1 DİYALİZ MERKEZLERİ İDARİ VE TEKNİK DENETİM FORMU
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
DİYALİZ MERKEZLERİNDE ENFEKSİYON KONTROL KILAVUZU
Eklenme tarihi : 15.06.2017
Açıklama :
GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ (10.06.1998-23368 SAYI)
Eklenme tarihi : 27.04.2017
Açıklama :
YOĞUN BAKIMLAR SON TEBLİĞ EKİ (22.03.2017)
Eklenme tarihi : 27.04.2017
Açıklama :
YOĞUN BAKIMLAR SON TEBLİĞ (22.03.2017)
Eklenme tarihi : 27.04.2017
Açıklama :
Erişkin genel Yoğun Bakım Servisleri Başvuru Formu EK-2
Eklenme tarihi : 27.04.2017
Açıklama :
Erişkin Branş Yoğun Bakım Servisleri Başvuru Formu EK-1
Eklenme tarihi : 27.04.2017
Açıklama :
Yenidoğan Yoğun Bakım Servisleri Başvuru Formu EK-4
Eklenme tarihi : 27.04.2017
Açıklama :
Çocuk Yoğun Bakım Servisleri Başvuru Formu EK-3
Eklenme tarihi : 27.04.2017
Açıklama :
2011 SU ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ
Eklenme tarihi : 24.02.2017
Açıklama :
EV HEMODİYALİZ GENELGESİ
Eklenme tarihi : 24.02.2017
Açıklama :
2016/20 SAYILI GENELGE -DİYALİZ MERKEZLERİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜNE YÖNELİK TEDBİRLER
Eklenme tarihi : 24.02.2017
Açıklama :
DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Eklenme tarihi : 24.02.2017
Açıklama :
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
Eklenme tarihi : 09.12.2016
Açıklama :
Engelli Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastaneler
Eklenme tarihi : 09.12.2016
Açıklama :
Engelli Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları
Eklenme tarihi : 09.12.2016
Açıklama :
YOĞUN BAKIM MEVZUATI SON HALİ (16.08.2015 TARİH)
Eklenme tarihi : 21.08.2015
Açıklama :
YOĞUN BAKIM MEVZUATININ SON HALİNİN EKİ
Eklenme tarihi : 21.08.2015
Açıklama :
PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ SON YÖNERGE
Eklenme tarihi : 21.08.2015
Açıklama :
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
663 SAYILI KHK
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ YÖNTEMLERİ KONUSUNDA EĞİTİM VERECEK MERKEZLERİN NİTELİKLERİ, TESPİTİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE EĞİTİM PROGRAMI VE SERTİFİKA VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
Ulusal Kan Ve Kan Ürünleri Rehberi 2011
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLAR HK YÖNETMELİK
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
KAN BANKACILIĞI YAYINLANAN STANDARTLAR
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
BAŞVURU FORMLARI
BİLGİ
MEVZUAT
BİLGİ - Kullanım Klavuzu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir