Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şb.Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Dosyalar

EĞİTİM
GENEL FORMLAR
ÖZEL HASTANE LİSTESİ
Eklenme tarihi : 24.03.2017
Açıklama :
ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE EKLERİ(rRUHSATA ESAS DENETİMFORMU)
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE EKLERİ(HİZMETE ESAS DENETİMFORMU)
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ EKLERİ
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
TIBBİ LABORATUVAR FORMLARI
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
YOĞUN BAKIM MEVZUATI SON HALİ (16.08.2015 TARİH)
Eklenme tarihi : 21.08.2015
Açıklama :
YOĞUN BAKIM MEVZUATININ SON HALİNİN EKİ
Eklenme tarihi : 21.08.2015
Açıklama :
PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ SON YÖNERGE
Eklenme tarihi : 21.08.2015
Açıklama :
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
663 SAYILI KHK
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
Ulusal Kan Ve Kan Ürünleri Rehberi 2011
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
KAN BANKACILIĞI YAYINLANAN STANDARTLAR
Eklenme tarihi : 05.05.2015
Açıklama :
BAŞVURU FORMLARI
BİLGİ
YABANCI SAĞLIK PERSONELLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
SAYFA 3ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YABANCI SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama : SAYFA 3
SAYFA 2ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YABANCI SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama : SAYFA 2
SAYFA 1ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YABANCI SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama : SAYFA 1
REKLAM YASAĞI SAYFA: 1
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
REKLAM YASAĞI SAYFA:3
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
REKLAM YASAĞI SAYFA: 2
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
E-REÇETE HAKKINDA-3
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
E-REÇETE HAKKINDA-2
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
E-REÇETE HAKKINDA
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
MEVZUAT
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞVE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
TIBBİ LABORATUVAR YÖNETMELİĞİ
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ EK-8 ile Ek -12 arası
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
ÖZEL HASTANE FAALİYET İZİN BELGESİ YÖNETMELİK EK-7
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
ÖZEL HASTANELERİN ACİL ÜNİTESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ ARAÇ VE GEREÇ LİSTESİ YÖNETMELİK Ek-6
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
ÖZEL HASTANELERİN ACİL ÜNİTESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ İLAÇ LİSTESİ YÖNETMELİK EK-5
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
ÖZEL HASTANELER DENETİM FORMU YÖNETMELİK Ek-2
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
ÖZEL HASTANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLARIN TÜRLERİ VE ASGARİ MİKTARLARI YÖNETMELİK Ek-4
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
ÖZEL HASTANELERDE ASGARÎ BULUNDURULACAK SAĞLIK PERSONELİ YÖNETMELİK EK-1
Eklenme tarihi : 09.06.2016
Açıklama :
ÖZEL HASTANE YÖNETMELİĞİ SON HALİ
Eklenme tarihi : 08.06.2016
Açıklama :
BİLGİ - Kullanım Klavuzu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir