Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis Tedavi Merkezleri Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

Dosyalar

EĞİTİM
GENEL FORMLAR
MUAYENEHANEÖN İNCELEME FORMLARI
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : MUAYENEHANE
CERRAHİ MÜDAHALELERİN ASGARİ CİHAZ VE MALZEME LİSTESİLİSTELER
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : CERRAHİ MÜDAHALELERİN ASGARİ CİHAZ VE MALZEME LİSTESİ
TIP MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK CERRAHİ İŞLEMLER LİSTESİLİSTELER
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : TIP MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK CERRAHİ İŞLEMLER LİSTESİ
TEMEL LABARATUAR VE RADYOLOJİK TETKİKLERLİSTELER
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : TEMEL LABARATUAR VE RADYOLOJİK TETKİKLER
SAĞLIK KURULUŞLARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ İLAÇ LİSTESİLİSTELER
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : SAĞLIK KURULUŞLARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ İLAÇ LİSTESİ
BAŞVURU FORMLARI
992 Sayılı Kanun Kapsamında açılacak laboratuvarlar için Ruhsat Harçla
Eklenme tarihi : 11.01.2018
Açıklama :
2018 Yılı Belge Bedelleri
Eklenme tarihi : 11.01.2018
Açıklama :
Gezici İSG Hizmetleri Başvuru ve Gerekli Belgeler
Eklenme tarihi : 23.10.2017
Açıklama :
Psiko-teknik Değerlendirme Merkezleri Başvuru ve Gerekli Belgeler
Eklenme tarihi : 23.10.2017
Açıklama :
Sağlık Kabini Başvuru ve Gerekli Belgeler
Eklenme tarihi : 13.04.2017
Açıklama :
Muayenehane Başvuru ve Gerekli Belgeler
Eklenme tarihi : 13.04.2017
Açıklama :
Muayenehane Adres Değişikliği ve Gerekli Belgeler
Eklenme tarihi : 13.04.2017
Açıklama :
Hiperbarik ve Oksijen Tedavi Merkezleri Başvuru ve Gerekli Belgeler
Eklenme tarihi : 13.04.2017
Açıklama :
Geleneksel Alternatif Tıp Başvuru ve Gerekli Belgeler
Eklenme tarihi : 13.04.2017
Açıklama :
Evde Bakım Merkezleri Başvuru ve Gerekli Belgeler
Eklenme tarihi : 13.04.2017
Açıklama :
Laboratuar Başvuru ve Gerekli Belgeler
Eklenme tarihi : 20.02.2015
Açıklama :
Tıp Dal Poliklinik Başvuru Belgeleri
Eklenme tarihi : 28.02.2013
Açıklama :
HİPERBARİKDENETİM FORMLARI
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : HİPERBARİK
EVDE BAKIM HİZMETLERİDENETİM FORMLARI
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : EVDE BAKIM HİZMETLERİ
AKAPUNKTURDENETİM FORMLARI
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : AKAPUNKTUR
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI DENETLEME FORMUDENETİM FORMLARI
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI DENETLEME FORMU
3153 DENETLEME FORMUDENETİM FORMLARI
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : 3153 DENETLEME FORMU
992 DENETLEME FORMUDENETİM FORMLARI
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : 992 DENETLEME FORMU
SAĞLIK KABİNİDENETİM FORMLARI
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : SAĞLIK KABİNİ
MUAYENEHANEDENETİM FORMLARI
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : MUAYENEHANE
BİLGİ
992 Sayılı Kanun Kapsamında açılacak laboratuvarlar için Ruhsat Harçları
Eklenme tarihi : 11.01.2018
Açıklama :
2018 Yılı Belge Bedelleri
Eklenme tarihi : 11.01.2018
Açıklama :
ANKARA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM GÖREVLİLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİYÖNERGE
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : ANKARA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM GÖREVLİLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
MEVZUAT
ATT YÖNETMELİĞİ
Eklenme tarihi : 01.07.2014
Açıklama :
03.08.2010 / 27661  AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARIYÖNETMELİK
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : 03.08.2010 / 27661 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
SAĞLIK KABİNLERİ  1997/3GENELGELER
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : SAĞLIK KABİNLERİ 1997/3
PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ  MEVZUAT
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ
PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ  2008/61GENELGELER
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ 2008/61
HİPERBARİK YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİKLER
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : HİPERBARİK YÖNETMELİĞİ
EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİKLER
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
AKUPUNKTUR  YÖNETMELİĞİYÖNETMELİKLER
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ
1219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN KANUNLAR
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : 1219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
RADYOLOJİ-ELEKTRİKLE TEDAVİ NİZAMNAMESİNİZAMNAME
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : RADYOLOJİ-ELEKTRİKLE TEDAVİ NİZAMNAMESİ
FİZYOTERAPİNİZAMNAME
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : FİZYOTERAPİ
EXSİMER LAZER CERRAHİSİ TEBLİĞİTEBLİĞ
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : EXSİMER LAZER CERRAHİSİ TEBLİĞİ
AYAKTA TESHİS VE TEDAVİ YAPAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETMELİKLER
Eklenme tarihi : 23.11.2010
Açıklama : AYAKTA TESHİS VE TEDAVİ YAPAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
AYAKTA TEŞHİS VE TEAVİ YAPAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 2006/104GENELGELER
Eklenme tarihi : 09.11.2010
Açıklama : AYAKTA TEŞHİS VE TEAVİ YAPAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 2006/104
AYAKTA TEŞHİS VE TEAVİ YAPAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 2008/47GENELGELER
Eklenme tarihi : 16.08.2010
Açıklama : AYAKTA TEŞHİS VE TEAVİ YAPAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 2008/47
AYAKTA TEŞHİS VE TEAVİ YAPAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 2008/17GENELGELER
Eklenme tarihi : 16.08.2010
Açıklama : AYAKTA TEŞHİS VE TEAVİ YAPAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 2008/17
AYAKTA TEŞHİS VE TEAVİ YAPAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 2008/11GENELGELER
Eklenme tarihi : 16.08.2010
Açıklama : AYAKTA TEŞHİS VE TEAVİ YAPAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 2008/11
AYAKTA TEŞHİS VE TEAVİ YAPAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 2008/30GENELGELER
Eklenme tarihi : 16.08.2010
Açıklama : AYAKTA TEŞHİS VE TEAVİ YAPAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 2008/30
BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABARATUARLARI KANUNU 992KANUNLAR
Eklenme tarihi : 16.08.2010
Açıklama : BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABARATUARLARI KANUNU 992
RADYOLOJİ  VE FİZYOTERAPİ LABARATUARLARI KANUNU 3153KANUNLAR
Eklenme tarihi : 16.08.2010
Açıklama : RADYOLOJİ VE FİZYOTERAPİ LABARATUARLARI KANUNU 3153
EVDE BAKIM HİZMETLERİ TEBLİĞİTEBLİĞ
Eklenme tarihi : 16.08.2010
Açıklama : EVDE BAKIM HİZMETLERİ TEBLİĞİ
BİLGİ - Kullanım Klavuzu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir