İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Dosyalar

EĞİTİM
GENEL FORMLAR
BAŞVURU FORMLARI
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU
Eklenme tarihi : 18.10.2017
Açıklama :
BİLGİ
MEVZUAT
01 Nisan 2011 Tarihli ve 27892 sayılı Yönetmelik Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/At)
Eklenme tarihi : 06.04.2015
Açıklama : 01 Nisan 2011 Tarihli ve 27892 sayılı Yönetmelik
24 Temmuz 2013 tarih ve 28717 sayılı YönetmelikElle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Eklenme tarihi : 06.04.2015
Açıklama : 24 Temmuz 2013 tarih ve 28717 sayılı Yönetmelik
16.04.2013 tarih ve 28620 sayılı YönetmelikEkranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Eklenme tarihi : 06.04.2015
Açıklama : 16.04.2013 tarih ve 28620 sayılı Yönetmelik
30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı YönetmelikÇalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
Eklenme tarihi : 06.04.2015
Açıklama : 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Yönetmelik
28 Temmuz 2013 tarih ve 28721 sayılı YönetmelikÇalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Eklenme tarihi : 06.04.2015
Açıklama : 28 Temmuz 2013 tarih ve 28721 sayılı Yönetmelik
7 Aralık 2006 tarih ve 26369 sayılı yönetmelikAmbulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
Eklenme tarihi : 06.04.2015
Açıklama : 7 Aralık 2006 tarih ve 26369 sayılı yönetmelik
15 Ağustos 2013 tarih ve 28736 sayılı TebliğKişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu Ve Görevlerine Dair Tebliğ
Eklenme tarihi : 06.04.2015
Açıklama : 15 Ağustos 2013 tarih ve 28736 sayılı Tebliğ
17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Yönetrmelikİşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Eklenme tarihi : 06.04.2015
Açıklama : 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Yönetrmelik
25.05.2013 tarih ve 28628 sayılı yönetmelikİş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Eklenme tarihi : 06.04.2015
Açıklama : 25.05.2013 tarih ve 28628 sayılı yönetmelik
2 Ekim 2014 tarih ve 29137 sayılı TebliğTozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
Eklenme tarihi : 06.04.2015
Açıklama : 2 Ekim 2014 tarih ve 29137 sayılı Tebliğ
13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı YönetmelikTehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
Eklenme tarihi : 06.04.2015
Açıklama : 13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı Yönetmelik
26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Tebliğİş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
Eklenme tarihi : 06.04.2015
Açıklama : 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Tebliğ
11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Yönetmelik ve ekleriSağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği ve ekleri
Eklenme tarihi : 03.04.2015
Açıklama : 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Yönetmelik ve ekleri
18 Aralık 2014 tarih ve 29209 sayılı Yönetmelik İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Eklenme tarihi : 03.04.2015
Açıklama : 18 Aralık 2014 tarih ve 29209 sayılı Yönetmelik
20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Yönetmelikİşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Eklenme tarihi : 03.04.2015
Açıklama : 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Yönetmelik
18 Aralık 2014 tarih ve 29209 sayılı Yönetmelikİş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Eklenme tarihi : 03.04.2015
Açıklama : 18 Aralık 2014 tarih ve 29209 sayılı Yönetmelik
15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı YönetmelikÇalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Eklenme tarihi : 03.04.2015
Açıklama : 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Yönetmelik
29.08.2013 tarih ve 28750 sayılı Tebliğİş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
Eklenme tarihi : 03.04.2015
Açıklama : 29.08.2013 tarih ve 28750 sayılı Tebliğ
6 Ağustos 2013 tarih ve 28737 sayılı YönetmelikGebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla Emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına Dair yönetmelik
Eklenme tarihi : 03.04.2015
Açıklama : 6 Ağustos 2013 tarih ve 28737 sayılı Yönetmelik
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı yönetmelikİş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği
Eklenme tarihi : 23.07.2014
Açıklama : 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı yönetmelik
18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı yönetmelikİş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik
Eklenme tarihi : 23.07.2014
Açıklama : 18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı yönetmelik
18.01.2013 tarih ve 28681 sayılı yönetmelikİşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik
Eklenme tarihi : 23.07.2014
Açıklama : 18.01.2013 tarih ve 28681 sayılı yönetmelik
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı yönetmelikİş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
Eklenme tarihi : 23.07.2014
Açıklama : 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı yönetmelik
20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı yönetmelikİşyeri hekimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
Eklenme tarihi : 23.07.2014
Açıklama : 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı yönetmelik
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı yönetmelikİş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
Eklenme tarihi : 23.07.2014
Açıklama : 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı yönetmelik
6331 sayılı kanun metniİş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Eklenme tarihi : 23.07.2014
Açıklama : 6331 sayılı kanun metni
BİLGİ - Kullanım Klavuzu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir