Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Haberler

Eklenme Tarihi:14.11.2013 11:30:31
►İlçe Sağlık Müdürlükleri Personeli Denetçi Eğitimleri


Eklenme Tarihi:26.03.2013 10:01:22
►Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formları Ayrıntılı Açıklamaları


Eklenme Tarihi:16.12.2005 00:00:00
►Kuruluş ve Görevler
Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu başta olmak üzere genel sağlığın korunmasına yönelik olarak yayınlanan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve bunun gibi özel ve genel düzenlemelerin İl Sağlık Müdürlüğüne vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütülen hizmetlerin yerinde denetimi,

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir