Mamak İlçe Sağlık Müdürlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i
S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Haberler

Eklenme Tarihi:28.03.2014 15:17:29
►Resmi Yazışma Kuralları ve Arşiv Hizmetleri Eğitimi
İlçe Sağlık Müdürlüğümüz Personeline Resmi Yazışma Kuralları ve Arşiv Hizmetleri Eğitimi Verildi

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir