İdari Hizmetler Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Arşiv Mevzuatı ve Standart Dosya Planı Uygulaması Konulu Eğitim


Müdürlüğümüz Binası içerisindeki Şube Müdürlükleri ve Birimlere, Müdürlüğümüze bağlı Tüm İlçe Sağlık Müdürlüklerine 03/06/2016 tarihinde saat 13:30 da Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) tarafınca görevlendirilmiş olan Kurum Birim ve Özlük Dosyaları Arşiv Birimi Birim Sorumlusu İbrahim Sertkaya tarafından 'Arşiv Mevzuatı ve Standart Dosya Planı Uygulaması' konulu toplantı eğitimi Müdürlüğümüz Akşemsettin Konferans Salonunda verilmiştir.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir