Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a r
        ASKOM;

 

        Kanun ,Tüzük ve Yönetmeliklere göre oluşturulan ve ildeki tüm Acil Sağlık Hizmetlerinin ortak bir merkezden yönlendirilmesini amaçlayan, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON KOMİSYONU'nun kısaltılmış halidir.

        11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 4. madde (y ) bendi ile  24.03.2004 tarih ve 25412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi (y) bendi ve 2 maddesi bentlerinde ASKOM '' İl Acil Sağlık Koordinasyon Komisyonu , il genelindeki hastanelerin acil servisleri ile İl Ambulans Servisi ararsındaki koordinasyon ve hizmet standartlarını belirlemek üzere müdürlüğün teklifi, Valiliğin onayı ile kurulur.İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği Acil Sağlık Hizmetlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı başkanlığında ,Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü, Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürü,İl Ambulans Servisi Başhekimliği, resmi ve özel hastanelerin Acil Servis sorumluları ile meslek odası ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden teşkil edilir.'' denilmektedir.

         Bu kapsamda ASKOM faaliyetlerini sürdürmektedir.Gereksinimler doğrultusunda ;

 

  • Genel Kurul 
  • Danışma Kurulu
  • Yürütme Kurulu
  • Bilim Kurulu
  • Acil Uzman Dal Nöbetleri Komisyonu
  • Vaka Redleri ve Sevkleri Değerlendirme Komisyonu
  • Acil Servis Seviyelendirme Tespit ve Denetleme Komisyonları oluşturulmuştur

 


 

           ASKOM KARARLARI


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir