Proje ve AR-GE Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


B a ğ l a n t ı l a r

Ankara'dan Diyarbakır’a Sağlık Köprüsü Kuruyoruz


         Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Sosyal Etkileşim Programı kapsamında desteklenen “Ankara'dan Diyarbakır’a Sağlık Köprüsü Kuruyoruz” projesi Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Proje, Ar-Ge ve İnovasyon Konusunda Altyapı Oluşturma Faaliyeti kapsamında 19-21 Ocak 2016 tarihleri arasında Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden proje yapmaya gönüllü 15 personelden oluşan bir grup Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde Proje Süreç Yönetimi ve Hibe Programları hakkında eğitime katılmışlardır. Bu gruba 19 Ocak. 2016 tarihinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Proje ve Ar-Ge Birim Sorumlusu Menekşe Batı tarafından Proje Süreç Yönetimi Eğitimi verilmiştir. 20. Ocak 2015 tarihinde T.C Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Uzmanı Abdullah Şahin tarafından Erasmus+ Programı Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıya Diyarbakır’dan gelen 15 kişilik grup, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden 51 personel katılım sağlamıştır. 21.Ocak.2016 tarihinde Kalkınma Ajansı Destek Programları ve KAYS ve PDF Modülü hakkında eğitim verilip, katılımcılar gruplara ayrılıp örnek proje uygulaması yaptırılmıştır. Eğitim sonrası katılımcılara İl Sağlık Müdürümüz Dr. M Erkan Çiçek tarafından katılım belgesi verilmiştir.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir