Proje ve AR-GE Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


B a ğ l a n t ı l a r

Acil Sağlık Hizmeti Sunan Personelin Hukuki Hak ve Sorumlulukları Konulu Eğitim


Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve Ankara Kalkınma Ajansı 2017 Teknik Destek Programı Kapsamında desteklenen “Acil Sağlık Hizmeti Sunan Personelin Hukuki Hak ve Sorumlulukları” konulu proje eğitimleri 27.11.2017 tarihinde Müdürlüğümüz bünyesinde başlatılmıştır.

İlk gün eğitimleri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç.Dr. Ahmet KILINÇ tarafından “Temel Hukuki Kavramlar” konu başlığında Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis sorumlu hekimlerine verilmiştir. Söz konusu eğitim ile aktif olarak acil serviste sağlık hizmeti sunan hekim ve diğer sağlık personelinin hukuki hak ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturulması ve bilgi düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. 


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir