Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Ankara İli Sağlık Çalışanına Uygulanan Şiddet Olaylarının İstatistiksel Analizi Kitapçığı (2013)


Bu çalışma Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz" Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimimizce" Ankara İlinde bulunan sağlık kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarının uğradığı sözel, fiziksel, şiddet olaylarının istatistiki bilgiler ışığında analizi ve değerlendirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerinin başlatılması amacı ile hazırlanmıştır.Bu kapsamda Birimimizce Ankara İlinde bulunan sağlık kurum ve kuruluşları ile bilgilendirme toplantıları organize edilerek söz konusu bilgiler paylaşılmaktadır.

Ankara İli 2013 Yılı Sağlık Çalışanına Uygulanan Şiddet Olaylarının İstatistiksel Analizi Kitapçığını

Görmek İçin Tıklayınız. [PDF Dokümanı]


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir