Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi ve Bilgilendirme Toplantısı


3.Grup Eğitimi Tamamlanmıştır

18.02.2014 Tarihinde Müdürlüğümüz Bruni Toplantı Salonunda 3.Grup Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Müdürlüğümüz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından 18.02.2014 Tarihinde 13:30 ile 17: 00 saatleri arasında Müdürlüğümüz Biruni Toplantı Salonunda 3.Grup Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantı Çalışan Hakları ve Güvenliğinden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Jale   ÖZTÜRK’ün başkanlığında, Beyaz Kod İl Koordinatörü  Av. Alper ATASOY, Av. Abdullah BATUR, Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı belirlenen hastanelerin Çalışan Hakları ve Güvenliğinden sorumlu Başhekim Yardımcıları ve Birim Sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

            Müdürlüğümüz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Şefi Melike Bilge ERDAL tarafından 2013 Yılı Ankara İlinde bulunan sağlık kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarının uğradığı sözel, fiziksel, şiddet olaylarının istatistiki bilgiler ışığında analizi ve değerlendirilmesi konulu sunum yapılmıştır. Birim çalışanımız Dr. Meral ÖZ ES tarafından Çalışan Güvenliği ve Mevzuatı ile ilgili sunum yapılmıştır. Ayrıca çalışan güvenliği kapsamında uygulamada karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi ve çözümlenmesi için Beyaz kod vakalarında hukuki boyut ile ilgili soru cevap şeklinde oturumumuz gerçekleştirilmiştir.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir