Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

5.Grup Çalışan Güvenliği Eğitimi ve Bilgilendirme Toplantısı Duyurusu


2 Nisan Çarşamba Günü Yapılacaktır

5.Grup Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi ve Bilgilendirme Toplantısı 02.04.2014 tarihinde saat 13:30'da Müdürlüğümüz 1.Kat Biruni Toplantı Salonunda Ankara İli Özel Hastanelerinin Çalışan Hakları ve Güvenliği Biriminden sorumlu başhekim yardımcıları ile birim sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Toplantımızın amacı;

- Sağlık çalışanın sağlık hizmetinin sunumu esnasında maruz kaldığı şiddet olaylarının Ankara İli kapsamında “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimimizce” hazırlanan  istatistiki bilgiler ışığında detaylı olarak değerlendirilmesi ve sonucunda iyileştirme çalışmalarının başlatılması,

- Çalışan güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenler ve mevzuatı hakkında eğitim verilerek Birim çalışanlarının bilgilendirilmesidir.

- Ayrıca çalışan güvenliği ve hukuki boyutu kapsamında uygulamada karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi ve çözümlenmesi için toplantımızın sonunda soru cevap şeklinde oturumumuz olacaktır.

Katılımcı Personel Listesi [PDF Dokumanı]


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir