Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Ankara İli Sağlık Kurumları Olağan Dışı Durum Beyaz Kod Bildirimi Uygulama İş Akış Süreçleri Yayımlanmıştır


Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde ilgi sayılı genelge bağlamında “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri” ve görevleri tanımlanmıştır.

Sağlık kurumlarımızda, sağlık hizmetinin sunumu sırasında gerçekleşen, bazı şiddet olayları basın yayın organlarında haber olarak yayımlanmıştır. Müdürlüğümüz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi adı geçen şiddet olaylarını basın yayın organlarını takip ederek öğrenebilmektedir. Geç öğrendiğimiz olağan dışı şiddet olaylarında etkin, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmemiz mümkün değildir. Bu çerçevede üst makamlara bilgi verebilmek, şiddet mağduru personeli koruyucu hukuksal girişimlerde bulunabilmek, sağlık kurumlarının konu ile ilgili aldığı önlemleri kontrol edebilmek, sağlık kurumunda hizmetin aksamaması için girişimlerde bulunabilmek için söz konusu şiddet olaylarından en kısa sürede haberdar olmamız gerekliliği aşikardır.

Bu sebeple sağlık kurumlarımızda meydana gelen mezkur şiddet olaylarının ivedilikle Müdürlüğümüze bildirilmesi için olayların nitelik ve nicelik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Birimimizce yazımız ekinde yer alan “Olağan Dışı Durum Beyaz Kod Bildirimi Uygulama İş Akış Süreci” hazırlanmıştır.

İş akış sürecinde yer alan konu ile ilgili talimatların sağlık kurumunuza bağlı Başhekimlik Makamı; Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri tarafından uygulanmasında gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Ek-3 Olağan Dışı Durum Beyaz Kod Bildirimi İş Akış Süreci [PDF Dokumanı]

Bilgi Notu [MS Word Dokumanı]


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir