Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi ve Bilgilendirme Toplantıları


Özel Hastanelere Yönelik 6. ve 7.Grup Eğitimleri Tamamlandı

Müdürlüğümüz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından 27.05.2014 ile 28.05.2014 Tarihlerinde 13:30 ile 16: 00 saatleri arasında Müdürlüğümüz Biruni Toplantı Salonunda 6.Grup ve 7.Grup Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi ve Bilgilendirme Toplantıları düzenlenmiştir.

Toplantı Çalışan Hakları ve Güvenliğinden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Jale ÖZTÜRK’ün başkanlığında, Beyaz Kod İl Koordinatörü  Av. Alper ATASOY, Çalışan Hakları ve Güvenliği Şefi Melike Bilge ERDAL, Av. Abdullah BATUR, Ankara Özel Hastanelerine bağlı, belirlenen hastanelerin Çalışan Hakları ve Güvenliğinden Sorumlu Başhekim Yardımcıları ve Birim Sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Müdürlüğümüz Çalışan Hakları ve Güvenliği Şefi Melike Bilge ERDAL tarafından "2013 Yılı Ankara İlinde bulunan sağlık kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarının uğradığı sözel, fiziksel, şiddet olaylarının" istatistiki bilgiler ışığında analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Birim çalışanımız Dr. Meral ÖZ ES tarafından Çalışan Güvenliği ve Mevzuatı ile ilgili sunum yapılmıştır. Ayrıca çalışan güvenliği kapsamında uygulamada karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi ve çözümlenmesi için Beyaz kod vakalarında hukuki boyut ile ilgili soru cevap şeklinde oturumumuz gerçekleştirilmiştir.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir