Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Beyaz Kod Sisteminin Güncellenmesi


Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ve üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davaları “Alo 113 Hattı” veya www.beyazkod saglik.gov.tr web adresi aracılığı ile kayıt altına alan ve 14 Mayıs 2012 tarihinde kurulan Beyaz Kod uygulaması ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmiştir.

Beyaz Kod Yazılım Klavuzuna, Beyaz Kod Sistemi Üyelik Takvimine, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin Beyaz Kod Sisteminin Güncellenmesi üst yazısına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

BEYAZ KOD YAZILIMI KULLANICI KILAVUZU [PDF Dokümanı]

Beyaz Kod Sistemi Üyelik Takvimi [MS Word Dokümanı]

Beyaz Kod Sisteminin Güncellenmesi Hakkında Üstyazı [PDF Dokümanı]


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir