Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a r

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE HASTA HAKLARI EĞİTİMİ


İlimiz ve ilçelerinde bulunan tüm kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerine; hasta ve sağlık çalışanı iletişiminde yaşanan sıkıntıların düzeltilmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanabilmesi amacıyla hastanelerimizde bulunan hasta hakları birim sorumlularımız tarafından 30 Temmuz 2010, 06 Ağustos 2010, 13 Ağustos 2010 ve 20 Ağustos 2010 tarihlerinde iletişim ile ilgili eğitimler yapılmıştır. Tüm hastanelerimizde görevli 1349 özel güvenlik personelinden 1306 tanesine söz konusu eğitimler verilmiştir. Ayrıca özel güvenlik personellerinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüşler alınarak konuyla ilgili rapor Sağlık Bakanlığına iletilmiştir.


Kaynak: Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir