Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a r

Hasta Hakları Kurullarında Görevli Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri Eğitimi


Eğitim 08.06.2011 Çarşamba günü 13:30-17:00 saatleri arasında Müdürlüğümüz Akşemseddin toplantı salonunda yapılacaktır.

      Hasta Hakları Uygulama Yönergesinin 10. maddesinde; hasta hakları uygulamalarını planlamak, değerlendirmek, uygulamak ve önerilerde bulunmak amacıyla il merkezindeki tüm kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezleri ile ilçelerdeki 100 yatak üzerindeki hastanelerde "Hasta Hakları Kurulu" oluşturulur şeklinde belirtilmiştir. Bu maddenin (d) bendinde ise; hasta hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcisi kurulda görev alır şeklinde tanımlanmıştır. Bu bağlamda; ilimizdeki tüm eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerindeki hasta hakları kurullarında görevli olan ve ileriki dönemlerde görevlendirilecek sivil toplum kuruluşu temsilcilerine Koordinatörlüğümüz tarafından 08.06.2011 tarihinde saat 13:30 ve 17:00 arasında Müdürlüğümüz Akşemseddin Toplantı Salonunda hasta hakları kurulları, uygulamaları ve işleyişleri konulu eğitim verilecektir.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir