Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a r

Hasta Hakları İletişim Birim Sorumlularına Yönelik Hizmet İçi Eğitim


09.03.2015 - 13.03.2015 Tarihlerinde Düzenlenmiştir.

HASTA İLETİŞİM BİRİM SORUMLULARINA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM

            Hasta hakları uygulamaları kapsamında; 2014/ 32 Sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesinin "Hasta İletişim Birimi Sorumlusu" başlıklı maddesinin (c) bendinde "Hasta hakları konusunda eğitimi olmayan kişiler hasta iletişim birim sorumlusu olarak görevlendirilemez. Ancak sağlık tesisinde eğitim almış personel bulunmadığı hallerde şartlara uygun birim sorumlusu görevlendirilir. Sorumlunun en geç 3 ay içinde eğitim alması sağlanır. Hasta hakları eğitimi veya eğitici eğitimi sertifikası olan hasta iletişim birim sorumlularının tekrar eğitim almasına gerek yoktur. Hasta iletişim birimi sorumlusu, İl Koordinatörlüğü tarafından planlanan 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı eğitimlere tabi tutulur." hükmü yer almakta olup eğitim konuları aşağıda yer almaktadır.

           1-Hasta  Odaklı Hizmet  Anlayışı  Eğitimi (Hasta, Hekim  İletişimi,  Bakanlık  Uygulamaları,  

              Hasta   Hakları Mevzuatı).          

           2-İletişim eğitimi (Empati, Beden Dili, Stres Yönetimi). 

            Hasta İletişim Birimlerinde ve Hasta Hakları Kurullarında Gözlem ve Uygulama Eğitimi.

           İlimizdeki sağlık tesislerinde hasta iletişim birimi sorumlusu olarak görev yapan personele Koordinatörlüğümüzce 09.03.2015- 13.03.2015 tarihleri arasında beş grup şeklinde eğitim planlanmış olup 09.03.2015 tarihinde Ankara İli Devlet Hastanelerine, Üniversite Hastanelerine ve Toplum Sağlığı Merkezlerindeki Hasta İletişim Birim Sorumlularına, 10.03.2015 tarihinde Özel Hastaneler ve Özel Sağlık Kuruluşlarının (Tıp Merkezleri ve Poliklinikler) Hasta İletişim Birim Sorumlularına,11.03.2015 tarihinde Özel Sağlık Kuruluşlarının (Tıp Merkezleri ve Poliklinikler) Hasta İletişim Birim Sorumlularına ve 12-13.03.2015 tarihlerinde ise Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinin Hasta İletişim  Birim Sorumlularına Hizmet İçi Eğitim verilmiştir.

         Bu kapsamda  09.03.2015 ve 13.03.2015 tarihleri arasında Hasta Hakları İl Kordinatörlüğünün düzenlediği Hasta İletişim Birim Sorumlularına Yönelik Hizmet İçi Eğitimde Eğitim veren Eğitimci listesi aşağıda belirtilmiştir.

EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ

EĞİTİMCİ ADI SOYADI

EĞİTİM KONUSU

09- 13.03.2015 SAAT 10:00- 11:50

S.H.U. Mustafa DOĞAN

(Müdürlüğümüz Proje Arge Birim Sorumlusu )

Hasta odaklı hizmet anlayışı(Bakanlık uygulamaları, Hasta Hakları mevzuatı)

09-13.03.2015 SAAT 13:00- 14:00

S.H.U. Seyit ULUPINAR

(Ankara Onkoloji E.A.H. Hasta İletişim Birim Sorumlusu)

Hasta Başvuru Bildirim Sistemi Uygulamaları

09-10.03.2015 SAAT 14:00- 17:00

Uzm. Psk. Gülcan GELEN ALITKAN

(Gazi Mustafa Kemal D.H. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu)

Hasta Hekim İletişimi- Empati Eğitimi- Beden Dili ve Stres Yönetimi Eğitimi

11-13.03.2015 SAAT 14:00- 17:00

S.H.U. Alaattin AYDOĞDU

(Dr.Sami Ulus E.A.H. Hasta İletişim Birim Sorumlusu)

Hasta Hekim İletişimi- Empati Eğitimi- Beden Dili ve Stres Yönetimi Eğitimi


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir