Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a r

2017 Hasta Hakları Birim Sorumlularına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmiştir.


            Hasta hakları uygulamaları kapsamında; 2014/ 32 Sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesinin "Hasta İletişim Birimi Sorumlusu" başlıklı maddesinin (c) bendinde "Hasta hakları konusunda eğitimi olmayan kişiler hasta iletişim birim sorumlusu olarak görevlendirilemez. Ancak sağlık tesisinde eğitim almış personel bulunmadığı hallerde şartlara uygun birim sorumlusu görevlendirilir. Sorumlunun en geç 3 ay içinde eğitim alması sağlanır. Hasta hakları eğitimi veya eğitici eğitimi sertifikası olan hasta iletişim birim sorumlularının tekrar eğitim almasına gerek yoktur. Hasta iletişim birimi sorumlusu, İl Koordinatörlüğü tarafından planlanan 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı eğitimlere tabi tutulur." hükmü yer almakta olup;         

           2017 yılında Koordinatörlüğümüz tarafından;

          1-Hasta Odaklı Hizmet Anlayışı Eğitimi (Hasta, Hekim İletişimi, Bakanlık Uygulamaları, Hasta Hakları Mevzuatı).         

          2-İletişim eğitimi (Empati, Beden Dili, Stres Yönetimi).

          3- Hasta İletişim Birimlerinde ve Hasta Hakları Kurullarında Gözlem ve Uygulama Eğitimi.

konularında İlimizde sağlık hizmeti sunan sağlık tesislerinde hasta hakları birim sorumlusu olarak görev yapan 108 personele hizmet içi eğitimler verilmiştir. Teorik eğitimler Müdürlümüzde eğitimcilerimiz Hem. Sibel DEMİRLEK ve S.H.U. Alattin AYDOĞDU tarafından verilmiş olup uygulama eğitimleri Koordinatörlüğümüzce uygun görülen eğitim ve araştırma hastanelerinin hasta hakları birimlerinde yapılmıştır.

  


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir