Koruma ve Güvenlik Amirliği
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ ÇALIŞMA TALİMATI


 1. Koruma ve Guvenlik Amirliği  İl Sağlık Mudurune veya yetki devri yaptığı mudur yardımcısına doğrudan bağlıdır .
 2. Çalışan tum personelin 5188 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik maddeleriyle  görev talimatnamesine eksiksiz uymasını sağlar. özel Guvenlik Hizmet alımı yapılan firmaların şartname esasları çerç evesinde hizmeti yurutmelerini yakından izler, hizmet işleri kontrol teşkilatı ile muayene komisyonunun sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.  
 3. İl Sağlık Mudurluğune bağlı butun kurum ve kuruluşların Koruma ve Guvenlik Şeflikleriyle özel Guvenlik ve Koruma Guvenlik Görevlileri ve Mudurluk Nöbetçi Amirliği,   Koruma ve Guvenlik Amirliğine hizmetin veriliş şekli ve teknik yönden    bağlıdır.
 4. Amirlik personelinin yıllık , mazeret, evlilik, doğum-ölum vs. izinleri Koruma ve Guvenlik Şefi veya  Koruma ve Guvenlik Amirinin uygun  görmesiyle  İl Sağlık Mudurunun veya yetki devri yaptığı mudur yardımcısının onayıyla kullanılacaktır.
 5. Saatlik izinler Koruma ve Guvenlik Şefinin uygun görmesiyle Koruma ve Guvenlik Amirinin onayı ile gerekli belge duzenlenerek kullanılacaktır. Bir ay içerisinde sekiz saatten fazla kullanılan izinler sekiz saat bir iş gunusayılmak uzere yıllık izinden duşulecektir.
 6. Yıllık izin bitiminden itibaren  alınan raporlar hakem hastaneye gönderilerek doğruluğu onaylatılır.
 7. Her ay Görev Yeri Nöbet Listesi hazırlanır, Koruma ve Guvenlik  Amirinin bilgisi ve onayı olmadan personel tarafından kendi aralarında değiştirilemez.
 8. Koruma ve Guvenlik Amirliği  ; kuruluşun   Sabotaj, Hırsızlık, Soygun, Yağma, Tahrip etme  ve zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavuze karşı koruması için gerekli tedbirleri aldırır.
 9. Görev alanları içerisinde işlenmiş ve işlenmekte olan  suçlara derhal mudahalede bulunmak;   suçluların yakalanmasına ç alışmak, yakalamak ve genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar gözetim altında bulundurulmasını sağlamakla görevlidir.  
 10. Vuku bulan olayla ilgili delilleri muhafaza altına aldırır.
 11. Genel kolluk kuvvetlerinin olaya el koymasından sonra onların emrine girip onlara yardımcı olunur.
 12. Genel kolluk kuvvetleri ve sivil savunma teşkilatına, görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı  olmak ve koruma hizmetlerinin yurutulmesinde koordinasyon ve işbirliği yapılmasını sağlamakla yukumludur.  
 13. Sabotajlara, saldırılara karşı koruma ve  guvenliğin sağlanması için yapılan koruma planının uygulanması ve bu amaçla koruma ve guvenlik personelinin göreve hazır bulundurulması, sevk ve idare edilmesiyle eğitimlerinde sureklilik sağlar.
 14. Fiziki koruma grubunun diğer personeli ile teknik koruma grubunun hizmet içi eğitimlerinin yaptırılması; bu eğitimlerin programı, personel zamanlama ve sure faktörlerini dikkate alarak mahalli genel kolluk kuvvetleri  ve sivil savunma elemanları ile duzenlemek sureti ile yaptırılmasını sağlar .
 15. Koruma ve Guvenlik Amirliğine bağlı personellerin hasta sevk belgelerini imzalamaya yetkilidir .
 16. özel Guvenlik Hizmeti alımı teknik şartnamesi doğrultusunca ve hazırlanacak talimatlarla ilgili personellerin hizmetin yurutulmesini sağlar.

 


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir