Uzmanlık Eğitimi Bitirme Koordinasyon Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Birimimiz Hakkında


     Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin "Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavları" 28.05.2014 tarihli ve 2014.5319.2274 sayılı Makam oluru ile İl Sağlık Müdürlüklerine devredilmiştir.

     Bu itibarla Müdürlük Makamının 12.06.2014 tarih ve 2014.5837.1740 (barkod no: 3637493) sayılı oluru ile "Uzmanlık Eğitimi Bitirme Koordinasyon Birimi"  Araştırma ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur.

Başvuru Süreci İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

     Uzmanlık bitirme evrakını her ayın 10’unu kadar Müdürlüğümüz Uzmanlık Eğitimi Bitirme Koordinasyon Birimine ulaştıran uzmanlık öğrencilerinin isim listesi ile varsa eksik evrak listeleri her ayın 10’undan itibaren ilan edilecektir.

     Listede ismi bulunan uzmanlık öğrencileri evraklarının incelenmesi sonucunda uzmanlık süreleri sona erdiyse uzmanlık bitirme sınavına alınacaktır.

İstenen Belgeler:

Genel Sekreterlik üst yazısı

Tez Değerlendirme Formu

Uzmanlık eğitim süresi ve rotasyon bilgilerini gösteren belgeler

Asistan Hastalık ve Aylıksız İzin Takip Formu


Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınav Tutanağı için tıklayınız.

Tez Değerlendirme Formu için tıklayınız.

Asistan Hastalık ve Aylıksız İzin Takip Formu için tıklayınız.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir