Ağız ve Diş Sağlığı Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Uzman Diş Hekimi Talep Toplama Formu (Uzmanlık Belgesi Tescil Edilmiş Olanlar İçin)


Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.04.2014 tarih ve 2014.5399.34/619 sayılı yazısında, Diş Hekimliğinde uzmanlık branşlarının belirlenmesi ile birlikte Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yapılacak planlama çalışmaları kapsamında uzmanlık belgeleri tescil edilmiş diş hekimlerinden gelen isteklerin değerlendirilebilmesi, ihtiyaç/tercih dengesinin sağlanabilmesi ve doğru planlama yapılabilmesi için üniversite ve özel sektörde görev yapmakta olan uzman diş hekimleri tarafından buradan ulaşılabilecek talep formunun doldurularak, 07.04.2014 tarihine kadar Kurumun uzmandishekimi@gmail.com e-posta adresine göndermeleri istenmektedir.

Önemle duyurulur.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir