Ağız ve Diş Sağlığı Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Diş Protez Teknisyenlerinde Meslek Hastalığı Konulu Eğitim


         27.04.2016 tarihinde Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Birimi tarafından düzenlenen, Özel Diş Protez Laboratuvarları çalışanlarına yönelik  “ DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLERİNDE MESLEK HASTALIĞI”  konulu eğitim, Müdürlüğümüz Farabi Toplantı Salonunda Özel Diş Protez Laboratuvarları mesul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürümüz Sayın M. Erkan ÇİÇEK yapmıştır.

 

         İlk konuşmacımız;  Atatürk Göğüs  Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Uzm.Dr.Cebrail ŞİMŞEK, “Diş Protez Laboratuvarlarındaki Çalışma Koşulları ve Çalışma Koşullarına Bağlı Oluşabilecek Meslek Hastalıkları”  konulu sunumunu yapmıştır.

 


         Değerli hocamıza  eğitimimize vermiş olduğu  katkılarından dolayı  teşekkür plaketini  İl Sağlık Müdür Yardımcımız Orhan PEHLEVAN  takdim etmiştir.

 

 

         İkinci konuşmacımız;  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof.Dr.Mehmet Ali Kılıçarslan, “Diş Protez Laboratuvarlarındaki Çalışma Koşulları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesine Yönelik  Alınacak Tedbirler” konulu  sunumunu gerçekleştirmiştir.

 

 

           Üçüncü konuşmacımız;  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU  “ Meslek Hastalıklarının Hukuksal Boyutu” hakkında bilgiler vermiştir.

 

 

        Öğleden sonraki son sunumu  gerçekleştiren  konuşmacımız; Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Başmüfettişi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı  Abdüsselam Özet, “ Meslek Hastalıklarının Önlenmesine Yönelik Alınabilecek Tedbirler” konulu sunumu gerçekleştirmiş ve sunumun sonunda  toplantı bitirilmiştir. 


  

        Toplantı aralarindan kareler:

 


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir