İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i
S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Atatürk Üniversitesi 2014/2015 Yıllarına Ait Diploma Duyurusu


Atatürk Üniversitesi (HELİTAM) Öğrencilerinin Diplomaları (2014-2015) Gelmiştir

Atatürk Üniversitesi HELİTAM (Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı) kapsamında 2014 ve 2015 yılında mezun olmaya hak kazanmış, Ankara ili sınırları içerisinde çalışan mezunların diplomaları ve diploma ekleri gelmiştir.

Aşağıdaki listede adı geçen mezunlar diplomalarını Müdürlüğümüz İzleme ve Değerlendirme  Şube Müdürlüğünden (2. kat 224 nolu oda) şahsen veya vekâleten (noter onaylı kişilerce) teslim alabilirler.

DİPLOMALARIN TESLİMİ SADECE DİPLOMA SAHİBİNE YA DA NOTER ONAYLI VEKALETNAMEYE SAHİP KİŞİYE YAPILMAKTADIR.

NOT: Diplomaların alınabilmesi için geçici mezuniyet belgelerinin aslının teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgesini kaybetmiş olanlardan gazete kayıp ilanı istenecektirGeçici mezuniyet belgelerinin aslını herhangi bir kuruma vermiş olanlar ilgili kuruma dilekçe yazarak belgelerinin aslını alıp Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Atatürk Üniversitesi 2014 ve 2015 yılı 

Atatürk Ünv 2014-2015 Mezunları Diploma Listesi.xls


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir