İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i
S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Mevsimsel Grip Aşısı Uygulaması


Müdürlüğümüzde görev yapan personele yönelik 1-3 Kasım 2017 tarihleri arsında Mevsimsel Grip Aşısı uygulaması yapılmıştır. Uygulamaya İl Sağlık Müdürümüz Dr. Kamil TÜRKMEN başta olmak üzere  diğer yöneticilerimizden de destek verilmiştir.

 


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir